Psychosophy Academy of Central Europe

Psychofonetika je přístup k psychoterapii pracující s celou lidskou bytostí, již pojímá na úrovni těla, duše a ducha. Jde o moderní praktickou aplikaci Psychosofie Rudolfa Steinera vytvořenou téměř před 30 lety Yehudou Tagarem.

Tato metoda původně sloužila k pozorování interaktivní dynamiky těla, duše a vědomí a pomáhala svému zakladateli při režírování experimentálního divadla. Během deseti let se z ní stal nástroj prohlubující vzdělávání dospělých a umožňující experimentální studium Anthroposofie a Psychosofie Rudolfa Steinera. Později se z ní vyvinula velmi účinná aplikace používaná v poradenství, psychoterapii, v hudebním, dramatickém a vizualizačním umění i kaučingu.


Pro lepší představu uvedeme, v čem může být pro současného člověka přínosem. Psychofonetika je:

- Nástroj sebe-vedení – soucit, empatie a skutečné vůdcovství začínají vždy u člověka samého. Nejprve je třeba zvládnout svou vlastní vnitřní realitu, uvědomit si odkud a kam směřuji a že mám možnost se svobodně rozhodnout, kdy a jak projevím v jednotlivých vztazích s lidmi ten který svůj aspekt. Což v podstatě odpovídá základním kompetencím každého lidského jednání.

- způsob psychosomatické sebe-terapie – Psychofonetika využívá „vnitřního lékaře,“ který je v lidském těle přirozeně přítomen. Když člověk prozkoumá své nitro, posílí vlastní kompetence a nalezne nové zdroje. Tím se mu otevře možnost uvědomit si nejen to, co jej omezuje, ale i vlastní skryté sily, které může obnovit a využít ke svému rozvoji a proměně.

- vzdělávací proces pro metodický rozvoj empatie – dnešní lidé jsou schopni vědomého metodického rozvoje empatického vnímání a vztahů. Jehož důsledkem je hlubší porozumění sobě a druhým. Při empatii totiž používáme vlastní zážitky a zkušenosti, které se stávají orgánem pro porozumění druhému člověku.

- druh terapie využívající léčivých sil hlásek lidské řeči – tato metoda vychází z objevu, že hlásky lidské řeči umožňují přístup k životním procesům člověka a celé lidské paměti, na které lze působit spontánně vyjadřovanými gesty.

- oporou na cestě hluboké proměny – na základě použití neverbální expresivní komunikace je možné si uvědomit souvislosti a tím dosáhnout hluboko sahající proměny v poměrně krátké době 2-3 sezení s terapeutem. To lze proto, že těmito prostředky vstupujeme hluboko do lidského zážitku skrze paměť a emoce. Metoda kombinuje účinnou krátkodobou intervenci s hloubkou a osobním zážitkem, které bývají spojovány s psychoterapií.

Tel.: 774 965 249

Akce Psychosophy Academy of Central Europe

Máte dobré zkušenosti s akcemi Psychosophy Academy of Central Europe? Podělte se!

Podmínky použití | Kontakt na provozovatele | Reklama | Odkazy a banery | Partnerské odkazy