?
-----

Transomatický Dialog - individuální sezení
Sandipa M. Simová

Transomatický Dialog - individuální sezení

O Transomatickém Dialogu

Základním principem Transomatického Dialogu je to, že všechny nemoci mají své kořeny v událostech vlastního života každého člověka. Kořeny nemocí, bez ohledu na to, co se zdá být jejich zjevnou příčinou, jsou v systému tělo - mysl uloženy jako emočně provázené vzpomínky. Jde o traumatické události z minulosti (nejen tohoto života), které byly ve své době potlačeny, pak zapomenuty, ale emocionálně a fyzicky zůstávají aktivní a nevědomě ovlivňují naše prožívání, chování a tělesné zdraví.

Transomatický přístup k léčení začíná zvědomováním pocitů a rozšířením stavu vědomí, které se zaměřuje na cítění tělesných vjemů (Transomatický Trans). Sny, emoce a fyzické symptomy jsou často způsobem, jak se potlačené vzpomínky snaží začlenit do celistvosti jednotlivce. V Transomatickém Dialogu těmto příznakům poskytneme hlas, necháme je promluvit a tím jim umožníme odhalit původní příčiny nemoci. Znovupoznáním, uznáním, integrací a harmonizací zapomenutých emočně provázených vzpomínek aktivujeme sebeuzdravovací proces.

Transomatický Dialog není primárně zaměřen na odstranění nemocí ani jejich příznaků. Uznává a oceňuje vrozenou inteligenci těla - mysli, a to včetně onemocnění. Vytváří dialog - most uvědomování a porozumění, který umožňuje tělu přímo komunikovat s Vyšším Vědomím a odhalit tak skryté poselství obsažené v každé nemoci.

Transomatický Dialog je poskytován formou individuálních sezení trvající obvykle 2 - 3 hodiny.

O mně a TD

Po studiu psychologie jsem se vydala cestou psychoterapie. Potkala jsem řadu terapeutických přístupů, které mě léčily a ve kterých jsem se profesně vzdělávala. Patří mezi ně Dramaterapie, Gestalt terapie, Pesso Boyden přístup, Bodyterapie neoreichianského stylu a Voice Dialogue.
Všechny tyto přístupy jsou pro mě stavební kameny, které mi dláždily cestu k Transomatickému Dialogu, který považuji za kompletní syntézu mých předchozích zkušeností, plus mnohem více.
Představuje moderní holistický směr v psychoterapii, který je oceňován a rozšiřován v Evropě, Severní Americe a v Asii.
Díky mému hledání jsem se s Transomatickým Dialogem setkala při meditačně-terapeutickém pobytu v Indii a následně se ho učila v terapeutickém výcviku v Mexiku, Indii a ve Švédsku.
Vše pod vedením jeho objevitele a učitele Swami Devageeta - C. H. Newmana BDS. DipMDH, dlouholetého žáka a osobního dentisty Osha.
Disclaimer: Kontaktujte organizátora akce pro upřesnění všech údajů.
Provozovatel letacek.cz neručí za přesnost a pravdivost informací vkládaných uživateli těchto stránek.

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Lektor:
Sandipa M. Simová
Akci pořádá:
Sandipa M. Simová
Místo konání:
Cena:
Pro přihlášky a další info kontaktujte:
Sandipa M Simova
Tel.: 775 696 361
Další způsob kontaktu:
www.sandipamsimova.cz
Podmínky použití | Kontakt na provozovatele | Reklama | Odkazy a banery | Partnerské odkazy