Pátek
30
září

Celostní koučování v Brně

Celostní koučování - program akreditovaný MŠMT- s certifikací CPC s možností certifikace ACC a PCC u ICF Global.

Celostní koučování je díky svému bohatému obsahu unikátní program v České republice a v Evropě, který zahrnuje komplexní vzdělání kouče. Pojmem celostní koučování se rozumí dovednost koučování ve všech oblastech a aspektech lidské osobnosti- mentální, fyzické i osložky osobnostního rozvoje a propojení s tělem. Program svým obsahem plně pokrývá nejvyšší požadavky na standardy vzdělání v koučinku jako rozvojovém a profesním nástroji. Program je určený jednotlivcům i skupinám z komerčních i nekomerčních sfér jako rozvojový a profesní nástroj manažerů, personalistů, majitelů firem, obchodníků a všem, kdo pracují na vedoucích pozicích. Ocení jej také projektoví manažeři, vedoucí kreativních skupin, vedoucí pracovníci, account manažeři, budoucí koučové a všichni, kdo se chtějí naučit koučovat sami sebe. Dále všem kdo si uvědomují, že úspěch jednotlivců i organizací závisí na schopných lídrech, lidech, kteří jsou schopni se správně rozhodovat a svá rozhodnutí přetvářet v realitu.

Program ocení všichni , kdo se chtějí naučit koučovací styl používat jako styl vedení lidí v pracovním i osobním životě.

Kromě vysoce kvalitního know how Vás obohatí také interakce mezi kolegy a vytvoříte si síť nových kontaktů.

V programech Celostního koučování Vám pomůžeme stavět Vaše strategie na na dosavadních zkušenostech a posílit schopnosti, pro úspěch ve Vašem špičkovém vedení lidí a při podávání jakéhokoli druhu výkonu.

Budoucí koučové s námi získají vysoce kvalitní know how pro budování koučovací praxe, a rozvinou sebedůvěru k tomu, aby uměli využívat příležitosti v koučovacím businessu.

Vaše uplatnění po kurzu: jako mezinárodně certifikovaný odborník budete vyhledávaným partnerem v oblasti exekutivního koučinku (manažeři a špičkoví pracovníci firem, sportovci a další profese). Stanete se též součástí naší sítě CPC, které jako škola významně podporujeme v jejich kariéře, mimo jiné formou následného vzdělávání a mentorinku k vaší praxi od našich nejlepších koučů.

Supervizorkou a hlavní trenérkou programu je Tereza Dočkalová, EPC. Autorka kurzu je certifikovaným koučem ICF a úspěšně zakončila certifikaci na úrovni PCC. Další treneři jsou vybírání podle potřeb skupiny z lektorského týmu CW.

Stručně o průběhu programu:
• Délka programu:
10 dní, celkem 120 členěno do 5 ti modulů vč. plnění skupinových a samostatných úkolů v mezidobí mezi jednotlivými moduly.
• Maximální počet účastníků 18.
• Lokalita: Brno, Králová 9
• Lektoři programu: Tereza Dočkalová, EPC a tým.

Výuka probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.
V mezidobí mezi jednotlivými moduly procvičují klienti- účastníci kurzu koučování prostřednictvím Skype jednou týdně pod vedením trenera kurzu.

Hlavní výukový jazyk je čeština, pro anglicky a rusky hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmi s koučováním.
Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace.

Struktura a obsah výuky:
• Naučíte se identifikační techniky, s jejichž pomocí budou vaši klienti umět identifikovat své cíle a potřeby.
• Vyzkoušíte si a prakticky zažijete implementační techniky a procesy v koučování.
• Budete umět sami používat a vyvolat u klientů inspirační a motivační procesy / stavy FLOW.
• Zvládnete profesionální vedení koučovacího rozhovoru ve výsledkovém rámci.
• Rozvinete schopnost zaujmout silnou pozici kouče a dozvíte se, jaké vlastnosti je třeba u osobnosti kouče rozvinout.
• Osvojíte si kompetence kouče dle ICF tak, abyste byli připraveni na mezinárodně uznávanou certifikaci.
• Seznámíte se se strukturou koučovacího rozhovoru tak, abyste ji uměli efektivně používat v praxi.
• Ovládnete umění klást silné a rozvojové otázky.
• Tím, že se naučíte způsoby, jak definovat cíle a potřeby klientů, stanete se jejich skutečnými podpůrci.
• Proniknete v rámci koučování do mistrovské hry práce s různými typy osobností.

V průběhu programu se seznámíte s následujícími koučovacími styly:
Model G.R.O.W a výkonnostně orientované transpersonální koučování.
Transakční koučování.
Transpersonální koučování.
Koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení.
Aplikovat koučování jako manažerskou kompetenci.
NLP koučink.
Přepis limbického otisku / rewriting,
Modelování a Strategie géniů podle Roberta Diltse
Koučování vnitřního dialogu
Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.
Inner Game ve sportu i managementu.

Tento rozsah koučovacích stylů, znalostí a technik v programu zajišťuje jeho účastníkům jako jediný v České republice a v Evropě systematický a ucelený rozvoj kouče.
Po absolvování programu je klient - účastník plně připraven na profesionální dráhu kouče a je schopen s trvalou udržitelností praktických koučovacích postupů při vedení a rozvoji lidského potenciálu.

Program kurzu podrobně:
Celý kurz rozdělený do 5 modulů nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou ve výsledkově orientovaném koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu.

1. - 2. modul
V rámci prvních dvou modulů se formou praktické výuky účastníci seznámí s Ericksonovským přístupem ve výsledkově orientovaném koučování, koučovací principy a historií koučinku. Ovládnou základní typologii klientů v koučování. Naučí se vést koučovací konverzaci ve výsledkovém rámci a dodržovat při tom kompetence kouče tak, jak je definuje ICF. Zvládnou techniky, které podporují u klientů rozvoj představivosti a naučí se jak stanovovat s klientem kritéria pro měřitelnost úspěšnosti koučování. V průběhu kurzu se klienti seznámí s praktickou aplikací koučovací konverzace v managementu a při vedení lidí. Kromě toho se účastníci naučí používat metody logických úrovní v komerčních i nekomerčních sférách, používat vysoce interaktivní nástroje, které mají základ v hlubokých znalostech fungování a vývoje mozku.

• Kořeny a historie koučinku
• Etický kodex profesionálního kouče
• Fungování lidského mozku a jeho vývoj
• Jazykový styl v komunikaci kouče
• Struktura koučovacího rozhovoru
• Vytváření vztahů a prohlubování znalosti komunikačních kanálů
• Způsoby učení a přijímání informací
• Hlas a jeho kreativní používání v prezentaci, tónová spojení a realizační výroky
• Vizualizační techniky
• Techniky k ukotvení nových návyků
• Aplikace NLP v systémickém myšlení
• Kreativita v projektovém řízení
• Prioritizační schémata a work life balance
• Maximalizace výsledků v projektovém řízení
• Koučování polaritních emocí
• Logické úrovně řízení procesů změny
• Práce s vědomými i nevědomými myšlenkovými procesy
• Podrobná práce s modelem GROW a jeho jednotlivými složkami
• Vyvolávání inspirativních procesů
• Budování silné pozice kouče
• Koučování vnitřního dialogu
• Brainstormingové techniky

3. - 4. modul
V průběhu těchto modulů se klienti naučí používat nástroje k hledání kreativních řešení, pracovat s časovou osou, formulovat efektivní akční kroky, jemně stanovovat priority a efektivně podstupovat smysluplná rizika. Dále získají informace, jak efektivně v 7 krocích, které vycházejí z jednoduchého plánu, realizovat projekty a cíle a naučí se rovněž používat transformační nástroje při vedení sebe i týmů, efektivně profilovat a vyhodnocovat, formulovat motivaci a pracovat s kvadrantovým přístupem záměrů a cílů.

• 4 základní časové energeticky motivační konverzace
• Jemné umění stanovování priorit • Mandaly mysli
• Práce s inovační strukturou přístup ke kreativitě
• Mentální mapy, vytváření jasné perspektivy - efektivní strategie kontroly a řízení projektu
• Operační plán - 7 kroků, umožňujících přeměnit jednoduché nápady na operační plán
• Brainstorming a mapování mysli
• Vyšší koučink v managementu, cíl za cílem, emoce za emocí, otázka uvnitř komunikace, vize skrývající se za vizí
• Praktická konverzace směřující k hledání inovativních řešení
• Koučování bílé tabule
• Umění přijímat a dávat efektivní zpětnou vazbu
• Zvýšení lídrovského výkonu
• Zvládání metaprogramů
• Praktická konverzace směřující k hledání inovativních řešení
• Komunikace vedoucí k vyjasnění hodnot
• Umění převádět hodnoty na cíle
• Hranice mentálního vyhoření, co mentální vyhoření je a jak funguje
• Práce s niterními emocionálními stavy - co nám brání, abychom efektivně dosahovali cílů
• Práce s hlasem a metaforami
• Konverzace podporující analýzu a syntézu tématu
• Zvládání problematiky komfortní zóny – kde a jak hledat vnitřní rezervy
• Kritika a její význam v komunikaci
• Znalost efektivních klíčových výstupů
• Základy týmového koučování a 4D metodologie
• Rekapitulace a testy

5. Modul:
Budování úspěšné kariéry kouče. Tento dvoudenní modul je zaměřený na integraci získaných vědomostí v předchozích čtyřech modulech. Účastník tohoto modulu získá individuální prostor pro definování svých cílů v budování úspěšné kariéry kouče. Prakticky zvládne a naučí se plánovat jednotlivé rozvojové fáze budování koučovacího businessu, vytvářet marketingové strategie vycházející z osobní jedinečnosti kouče.
Součástí výukového modulu jsou také diskuze a sdílení autorky Terezy Dočkalové, zakladatelky značky COACHINGWORLD a koučky s více než 3 000 hodin praktické zkušenosti práce s klienty.

Program:
• Uvědomění si vlastních silných stránek kouče.
• Nadefinujete si individuální rozvojový plán k získání mezinárodně uznávané certifikace.
• Ujasníte si smysl Vaší práce kouče a odnesete si efektivní plán pro budování kariéry kouče.
• Prohloubíte a ukotvíte znalosti klíčových kompetencí kouče dle ICF a ujasníte si, jak je možné se začít připravovat na zkoušky u profesních sdružení /ICF/.

Datum konání jednotlivých modulů:
Modul 1. 30.9.-1.10.2016
Modul 2. 21.-22.10.2016
Modul 3. 11.-12.11.2016
Modul 4. 9.-10.12..2016
Modul 5. 6.-7.1.2016- Praha

V případě absence je možné kterýkoliv termín doplnit s dalším během programu nebo se připojit on line a celou vyuku sledovat a nahrávat.

Certifikace:

CPC certifikát

Podmínky pro získání certifikace
Absolvovat trénink PROFESIONÁLNÍCH KOUČŮ a zakončit jej závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu a ústní praktické zkoušky.
Absolvent bude plně připraven na zahájení procesu práce s mentorem pro získání ACC, PCC.

Kurzovné je možné hradit celé a nebo po jednotlivých modulech.

Při platbě celého programu najdenou je cena stanovena na 59 000,- / cena bez IPADu 49 000,-
Platbu lze rozložit do 4 splátek.
Při objednávce a úhradě kurzovného do 15.4. je kurzovné stanoveno na 49 000,- / cena bez IPADu 40 000,-

Při objednávce 2 a více účastníků z jedné organizace poskytujeme slevu.

Účastnící a zájemci, kteří žádájí o financování kurzu instituce jao je ÚŘAD PRÁCE, nebo jiné instituce, které na osobní rozvoj přispívají, hradí rozdíl v ceně, kterou je jim příslušnou institucí schválen nejpozději v den nástupu do programu. Rozdíl doplatku se může lišít podle výše schváleného částky.

Cena zahrnuje práci a čas lektora, vyukové manuály, komplexní know how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí v komerřním i nekomerčním sektoru.

Vybrané akce:

25.1.2020, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Zdravé pánevní dno
Centrum Uprostřed
Datum není stanovené
Propagační grafika
Malování kresleni - Balbínova 28
23.1. – 26.3.2020, 2 měsíce 3 dny
kurz UMĚNÍ SEBEPÉČE - Relaxace & meditace & osobní rozvoj
YogaShala Praha - Karlín
25.1.2020, 7 hodin, 10:00 – 17:30
Zdravá bedra-Psoas "svaly duše" a bezpečí
Praha
25.1.2020, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - nové počátky
Rybalka
14. – 15.3.2020, 2 dny
Kurz ZY Qigong pro začínající PLZEŇ
Kaznějovská 1517/51, Plzeň Bolevec
Cena: 59000,-
Lektor:
Místo konání:
Praha Ovocný trh 11
Pořadatel: VIP Flow s.r.o.

Kontakt: Tereza Dočkalová
Tel.: 605551115