Čtvrtek
25
března

RODINNÉ KONSTELACE V CENTRU PRAHY | S Marcelou Peškovou

Marcela Pešková
Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulost. Zviditelňují skryté vlivy, které stojí v pozadí toho, jak přemýšlíme a následně jednáme. Pracují s rovinou, která je obvykle naším očím skryta. Tak pomáhají uvědomit si důležitá fakta z našeho života a ze života celého rodu.
Mimo jiné umožňují vystoupit z nezdravé loajality k jednomu z rodičů, který se nám dětem mohl jevit jako oběť svého partnera, a pomůžou se na celou situaci podívat z jiného úhlu. Tak získáte přístup k oběma rodičům a zprůchodníte tok životní energie i od rodiče, který byl "zapovězen".
Konstelace také pomáhají uvědomit si případný vzdor či rezignaci, ve kterých se můžete nacházet, a ukazují, jak z toho ven.

Co ovlivňuje tok životní energie od našich předků? Jsou to neobvyklé osudy, které se staly a které lidé z rodinného systému nebyli schopni zpracovat. Jedná se nejčastěji o:

- úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, tragická smrt
- potraty a interupce
- rozvod rodičů
- závislosti
- ztráta majetku nebo zužitkování neštěstí druhých
- zločiny, křivdy a vězení
- události války a komunismu
- atd.

Zvu vás, abyste převezmali odpovědnost za své nepohodlné emoce a změnili odmítavý postoj k minulosti. Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.

Těšám se na setkání a na společnou "práci". Marcela Pešková
Kontakt:
caspromen.info@gmail.com
telefon: 728 824 289

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 5 měsíců 1 den
Cena: 400 Kč.
Lektor: Marcela Pešková
Místo konání:
Maitrea, Týnská ulička 6, Praha 1
3 minuty od Staroměstského náměstí
Pořadatel:

Kontakt: Marcela Pešková
Tel.: 728 824 289
Další způsob kontaktu: peskovamar@gmail.com