Čtvrtek
12
října

Svoboda nebo povinnost? - Astrokonstelace

Michal Hruška
Máte v životě spoustu energie, svobody, nekonvenčnosti a inspirace, ale chybí Vám dostatečné materiální uzemnění a stabilita? Nebo to máte právě naopak? Sotva se sunete životem pod spoustou povinností a omezení vnějších i vnitřních? Chybí Vám změna, volnost, čerstvý vzduch a marně toužíte si trochu ulevit?

V prvním případě pak máte pravděpodobně ve svém životě a horoskopu silný princip svobodomyslného Urana a ve druhém případě převažuje princip řádu a povinnosti v symbolice planety Saturn.

V tomto večeru astrologických konstelací se prakticky podíváme, jak to každý máme s energií těchto protikladných principů – Urana a Saturna. Jsou v rovnováze, nebo některý výrazně převažuje a druhý chybí? Každý si postaví svou konstelaci na toto téma. Cílem je více zvědomit tyto principy uvnitř nás a snad je i trochu vyvážit tak, aby nám to více vyhovovalo.

Astrologické konstelace v sobě spojují astrologii, psychologický vhled a konstelační práci podobnou v některých principech známým rodinným konstelacím.

Astrologické znalosti nejsou nutné, budeme pracovat především s přímým prožitkem. Těšit se můžete na konstelace na téma Saturn a Uran, dále uděláme pro zájemce 2-3 konstelace horoskopu na libovolné téma. Na uvolnění bude chvilka volného tance.

Přihlášky prosím e-mailem.

Více o Saturnovi a Uranovi:
Saturn v našem horoskopu symbolizuje princip řádu, stability, jistoty, realismu, vytrvalosti a houževnatosti, společenského postavení, materiálního zabezpečení, zralosti… Ve své negativní podobě se s ním pak setkáváme jako s omezeními, nepříjemnými povinnostmi, nezralostí, ale i jako s něčím, co nás tíží, straší a nepustí dál, pokud se s tím opravdu poctivě nesetkáme tváří v tvář.

Uran je principem změny, inspirace, volnosti, svobody, nekonvenčnosti, individuality, samostatnosti, společenské rovnosti a ideálů. Pokud je Urana „moc“, máme tendenci budovat utopické projekty, které v realitě „nefungují“. Nevyvážený Uran je příliš v hlavě, má spoustu nápadů a ideálů, ale je jaksi odpojen od těla a pozemské reality se vší její nedokonalostí, kterou nesnáší.

Více info na: www.astrologicke-konstelace.cz

Vybrané akce:

28.1.2021, 3 hodiny, 17:00 – 20:00
OD KONFLIKTU K LÁSCE: Vědomé partnerství | S Marcelou Peškovou
Centrum Šestý smysl, Široká 14, Praha 1
25.2.2021, 4 hodiny, 18:00 – 22:00
Večerní konstelace
Rybalka
6. – 14.2.2021, 9 dnů
Základní kurz Shiatsu
Dojo sei aikido Praha 2
Cena: 300Kč
Lektor: Michal Hruška
Místo konání:
Equilibré
Orelská 11, Praha 10 – Vršovice
Pořadatel:
Astrologické konstelace umožňují hlouběji poznat jednotlivé části naší osobnosti, zvědomit je a uvést do větší harmonie.

Kontakt: Michal Hruška
Tel.: 604376220
Další způsob kontaktu: http://astrologicke-konstelace.cz/