kurzy - Pandora

Být úspěšný v soukromém i profesním životě je komplex mnoha faktorů. Všechny psychologické výzkumy posledních let ale ukazují na kritický význam tzv. měkkých faktorů.

Patří k nim zejména schopnost uvědomovat si vlastní myšlenky, impulsy a pocity, empatie, umění naslouchat, komunikační, dovednosti, pozitivní nastavení, schopnost překonávat překážky a zaměření na cíl, ale i zdravé sebevědomí, asertivita, schopnost zvládat negativní emoce i stres. To jsou dovednosti, které vám umožní žít život naplno a které se naučíte v tomto kurzu.
Tel.: 777669656

Akce kurzy - Pandora

Níže uvedené akce proběhly v minulosti:

Mgr.Barbora Korotkova Severní Morava a Slezsko
Severní Morava a Slezsko

Máte dobré zkušenosti s akcemi kurzy - Pandora? Podělte se!