Středa
8
května

Rozkveť do krásy i síly

Marcela Pešková a Ing. Luděk Pešek
Intenzivní prožitkový seminář provázený rodinnými konstelacemi, meditacemi a rituály vám nabídne cestu ke sjednocení mužského a ženského principu a nastolení vnitřní celistvosti. Propojením přijímající (jin) a tvořící (jang) polarity uvnitř sebe samých získáte přístup ke zdroji energie, skutečné síle i vnitřní kráse.

Chcete ve svém životě zažívat více radosti?
Být si vědomi své síly a mít schopnost užívat ji moudrým způsobem?

Na semináři si ukážeme, jak zůstat ve spojení se svými pocity ve chvíli, kdy jsme aktivní - dát do rovnováhy konání s bytím/vnímáním. Když si budete vědomi toho, co se odehrává ve vašem nitru ve chvílích aktivity, a naučíte se respektovat své vnitřní impulsy a řídit se jimi, vstoupíte do hlubin své podstaty a tyto dva rozdílné a zdánlivě neslučitelné protipóly uvedete do rovnováhy. Tak získáte přístup ke zdroji energii, síly i radosti.

Pak se přestanete ztotožňovat s posuzováním a hodnocením sebe i ostatních a stanete se více tím, kdo své automaticky naskakující myšlenky spíše pozoruje, než podle nich jedná. Získáte zdravý odstup od svého vnitřního kritika.

Skrze práci s rodinnými konstelacemi se tak postupně vymaníte z odmítání i nezdravé loajality, které jsou důsledkem nezpracovaných vnitřních zranění z dětství, a najdete sami sebe za svým naučeným chováním.
Proměníte své negativní emoce a osvobodíte svou nespoutanou hravou a tvořící energii opět k životu!

Setkání vás podpoří:
• v úctě a zdravém respektu k sobě samým
• v odvaze jednak podle svého vlastního úsudku
• na cestě ke schopnosti čelit nepříjemným situacím
• v důvěře ve svou vnitřní moudrost
• ve vpuštění radosti do obyčejných dní

Setkání je provázeno rodinnými konstelacemi a díky této metodě zpracujete dědictví svého rodinného systému, skrze jehož filtr se na svět a lidi v něm díváte a taky s ním/i jednáte. Uvolníte se z vazeb a zkušeností, které vás nepodporují a najdete klid a smíření.
Rituály, které vycházejí z práce se symboly a metaforami, vás skrze vzájemné sdílení o prožívání vlastního životního příběhu povedou k většímu sebeuvědomění a sebepoznání.

Více informací na www.centrum-nesmen.cz

Vybrané akce:

24. – 25.8.2019, 2 dny
SEBEUVĚDOMĚNÍ s ENNEAGRAMEM aneb MAPA LIDSKÉHO JEDNÁNÍ
Centrum setkávání
6. – 11.9.2019, 5 dnů
VISION QUEST - Hledání vize
Nesměň u Českých Budějovic
29.8.2019, 4 hodiny, 18:00 – 22:00
Večerní konstelace
Rybalka
21.9.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
21.9.2019, 6 hodin, 10:00 – 16:00
ROZSVIŤ SVOJI HVĚZDU – ARTETERAPIE S VÝKLADEM
Hostivař
18. – 20.10.2019, 3 dny
Víkendový workshop ZÁŘÍCÍ ŽENSTVÍ
Ekocentrum LOUTÍ
15.11.2019 – 13.9.2020, 9 měsíců 28 dnů
Cesta SEBEPOZNÁNÍ (roční seberozvojový cyklus)
Praha
Cena: 3500 Kč do 10. 4., poté 3800 Kč
Lektor: Marcela Pešková a Ing. Luděk Pešek
Pořadatel: Centrum Nesměň
Hledáte klidné, otevřené a přátelské místo pro sebepoznávání a vnitřní práci? Toužíte prožít pár dní společně s podobně smýšlejícími přáteli? Přijeďte do krásné přírody v Nesměni u Českých Budějovic na kurzy s našimi i zahraničními lektory.

Kontakt: Ludmila Chrášťanská