Čtvrtek
4
dubna

Volání po změně

Tomáš Wortner
S Tomášem Wortnerem. "Volání po změně" je seminář pro lidi, kteří cítí, že chtějí něco ve svém životě změnit.

Proces změny je často spojený se strachem, pochybnostmi, nerozhodností a dokonce neporozuměním (jak neporozuměním nás samých, tak našeho okolí). Proto je důležité tento proces projít vědomě, citlivě a s podporou. A to je hlavní náplní tohoto kurzu.

Cíle, které seminář naplňuje jsou:
- větší porozumění sobě i svým voláním, touhám, přáním či potřebám
- upřesnění a tříbení těchto snů a jejich možným formám díky sdílení a reflexi
- nalezení své autentické vnitřní motivace
- identifikace překážek, bloků, výzev na cestě a jejich přijetí, pochopení a transformaci
- vytvoření plánu s postupnými kroky ke změně
- větší sebevědomí díky vnitřní motivaci a podpoře skupiny
- samotné zahájení procesu změny

Seminář je postavený na uvědomění, že splněné sny, volání či touhy, které vychází ze srdce, přináší naplnění, energii, radost a pocit smysluplného života.

Max. 16 účastníků.

Více informací na www.centrum-nesmen.cz

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 46 dnů
Cena: 3400 Kč
Lektor: Tomáš Wortner
Pořadatel: Centrum Nesměň
Hledáte klidné, otevřené a přátelské místo pro sebepoznávání a vnitřní práci? Toužíte prožít pár dní společně s podobně smýšlejícími přáteli? Přijeďte do krásné přírody v Nesměni u Českých Budějovic na kurzy s našimi i zahraničními lektory.

Kontakt: Ludmila Chrášťanská