Sobota
29
dubna

Axis Syllabus

Frey Faust
29. dubna – 1. května 2017

Třídenní taneční workshop s Freyem Faustem, jehož cílem je rozvinout zdraví, sílu a působivost vyjádření. Workshop je určen jak profesionálním tanečníkům, učitelům, studentům tance, tak všem, kdo se aktivně zajímají o pohyb těla, o dokonalé využití jeho vlastností. Pro ty, kdo hledají efektivní metody, jak překročit hranice svého pohybu, rozšířit své možnosti. Dostanete nové vstupní informace, které uchopíte svým tělem a budete ověřovat, jaký dosah mají na váš pohyb.

Metoda Axis Syllabus rozvíjí přirozené pohybové schopnosti především tanečníků. Prakticky využívá nejnovější dostupné poznatky o stavbě, záměru a fungování těla v pohybu, o vzájemných souvislostech, které pohyb ovlivňují. Učí, jak používat své tělo přirozeně, efektivně a zdravě, jak co nejpřesnějším využitím funkce posouvat pohyb na hranice možného.

Axis Syllabus nevytváří žádnou doktrínu. Proces učení zlepšuje a cvičí uvědomění tím, že pobízí do přímého smyslového vztahu s tělem. Přitom stále odkazuje na aplikovanou fyziku a funkční anatomické parametry. Cílem je pomoci studentům najít vhodné řešení pro rozložení váhy, pohyblivost, vyrovnání kinetické energie tak, aby odpovídaly struktuře těla. Dovoluje posoudit vlastní fyzické hranice a udržet bezpečnost při tom, když rozšiřují svůj rozsah, budují dovednosti a sílu.

V praxi používá spirály, kruhové cesty pohybu, které zapojují vestavěné dopadové plochy tak, aby zpracovaly tělesnou hmotnost. Využívá stavbu kostry a obecné pohybové principy. Snižuje namáhání kloubů a orgánů tím, že pro přenášení váhy nabízí funkční přechody skrze svaly a kosti. Jak postupně nabývá tělo důvěry a získává dovednosti, přicházejí podněty k dynamice a stále většímu riskování.

Frey Faust (USA)

“Chceme-li mít opravdu svobodu pohybu a možnost volit, musíme pochopit meze, které nám příroda stanovila pro naše blaho. Tak abychom věděli, jak své možnosti využít pro svůj záměr a nezničit přitom tělo – nástroj k jeho dosažení.“ FF

Tanečník, choreograf a jeden z učitelů, jehož jméno se brzy stalo pojmem mezi profesionály i amatéry. V 90. letech vyvinul Axis Syllabus, metodu pohybové analýzy a výuky, která poskytuje strukturální základ pro umělecké vyjádření. Jeho umělecká i pedagogická vize, se rozšířila po celém světě a dnes s ním spolupracují umělci, školy, taneční učitelé a terapeuti. Mnozí vyhledávají jeho rady, pro mnohé se stal legendou, učitelem, který své metody a teorie bravurně ověřil ve své vlastní umělecké tvorbě. Jeho taneční projev je přesný, originální a dotýká se hranic představ o lidském pohybu.

Jako tanečník začínal už v osmi letech, a současně se svou praxí studoval šerm, karate, aikido, kontaktní improvizaci, jazz, africký tanec, hru na bicí, fyziku a anatomii. Za ty, s kterými pracoval, jmenujeme Nitu Little, Merce Cunninghama, Meredith Monk, Stephena Petronio a Donalda Byrda.

Jako učitel je velmi přesný, otevřený a laskavý. Mnozí současní tanečníci a učitelé po celém světě se považují za jeho žáky. Celosvětová síť jeho spolupracovníků a žáků je známá pod stejným názvem jako jeho metoda Axis Syllabus a zabývá se praktickým využitím dostupných poznatků o stavbě, záměru a funkci lidského těla v pohybu. Pomáhá porozumět tělu jako důmyslnému daru přírody a předává vizi o jeho efektivním a zodpovědném používání.

www.axissyllabus.org

Dílna je intenzivní (sobota – pondělí 10:00 – 12:30 a 14:00 – 17:00). Možnost přespání v místě konání.

Cena 3 600 Kč při platbě do 30. března. Po tomto datu je cena 3 900 Kč. Pro rezervaci místa třeba uhradit zálohu 1 600 Kč.

Vybrané akce:

2. – 3.2.2019, 2 dny
Biodanza pro ženy: Být ženou. Být sama sebou
Karlovka, Karlova 25, Praha 1
Datum není stanovené
Nábor do tanečního souboru
Praha
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 3 600 Kč při platbě do 30. března. Po tomto datu je cena 3 900 Kč. Pro rezervaci místa třeba uhradit
Lektor: Frey Faust
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409