Sobota
13
října

KONTAKTNÍ IMPROVIZACE

Žubra a Honza
Milí vyznavači tance, improvizace a dialogu v pohybu!
Dear fans of dance, improvisation and dialog in movement !
We are invinting you to studio Tribellis to our workshop of Contact Improvisation - scroll down for more info in English:)

Opět vás zveme na sobotní odpoledne do studia Tribellis na náš workshop kontaktní improvizace.

Kontaktní improvizace (CI) je komunikace těl v tanci, někdy divoká, jindy klidná. Je to druh pohybu, který absolutně zpřítomňuje tanečníka a ten je potom schopen bezprostředně naslouchat tělesné řeči svého partnera. Spolu se pak vydávají na velké odevzdávání a přijímání váhy, někdy doprovázené zvedačkami a létáním těl, kde se partner jednou nechá vést a jindy zase vede. Kontaktní improvizace je návrat do dětství, jako když jsme spontánně v hrách následovali energii pohybu a nechali pracovat geometrii našich těl, pohlceni přítomným okamžikem hry. Proto většina lidí, kteří kdy kontaktní improvizaci tancovali, se k ní opakovaně vracejí.

Tento workshop bude určený jak lidem, kteří již do kontaktu s CI přišli, tak lidem, pro které je pojem CI úplně nový. V průběhu workshopu se seznámíme s technikami kontaktu a doteku, představíme si základní principy CI a naučíme se i některé prvky zvedaček. Všechny získané dovednosti potom použijeme při společném improvizačním tanci. Není nutné přijít s tan.partnerem. Protože CI zahrnuje škálu pohybu od tancování na nohách přes rolování po zemi, přineste si s sebou pohodlné oblečení s dlouhými nohavicemi.

KDY:
Sobota 13. října 2018
13:00-18:30 dílna
19:30-21:00 jam

KDE:
Studio Tribellis Bořivojova 100, Praha 3

CENA:
600,- Kč dílna+jam
50,- Kč jenom jam
(platba na míste)

KONTAKT A VÍCE INFO:
tel: 777968904 / fb: Kontaktní Improvizace

Něco o lektorech:

Žubra - absolvovala školu Vědomého pohybu u Reny Milgrom v Praze (Labanova analýza pohybu a Bartenieff Fundamentals). Vede taneční workshopy, soukromé taneční terapie, tancovala v několika tanečních skupinách a na AMU. Též navštěvuje mezinárodní festivaly a workshopy Kontaktní improvizace konané v zahraničí. Momentálne spolupracuje na propojování terapeutických objevú o mezilidských vztazích s principy kontaktní improvizace.

Honza - tanečník, vědec, šermíř, choreograf, akrobat, učitel, performer, fyzik a tatínek. Začínal u historického tance a šermu a postupem času se dostal k jejich současným alternativám, sportovnímu šermu a současnému tanci. Prošel různými fyzicky náročnými tréninky, ale zároveň ho oslovili somatické techniky.

English

Contact improvisation (CI)
Contact improvisation is a communication in dance, sometimes wild and sometimes silent. It is a kind of movement that absolutely puts the dancer in the present moment and he or she is then able to listen to the language of his or her partner's body. Then, they together set off on a journey of giving and receiving of the weight, sometimes accompanied by lifts and body flying, where the partner is once allowed to lead and other time to be led. Contact improvisation is a return to childhood, when in games we spontaneously played and followed the energy of motion and let the geometry of our bodies to work, absorbed by the present moment of the play. That's why most people who have ever danced contact improvisation are repeatedly returning to it.

Workshop
The workshop is designed for people who have come into contact with CI, as well as for those for whom the concept of CI is completely new. During the classes, we will introduce the techniques of contact and touch, basic principles of CI, and we'll learn some elements of lifts. All the skills acquired will be then used in an improvised dance. Because dancing of CI involves a range of motions from dancing on feet through rolling on floor, bring comfortable clothing (preferably soft pants). You don´t need to bring a partner.

WHEN:
Sat 13th Oct 2018
1pm- 6:30pm workshop
7:30pm-9:00pm jam

WHERE:
Studio Tribellis, Bořivojova 100, Prague 3

PRICE:
600,- Kč workshop+jam
50,- Kč jam only
(pay at the workshop)

CONTACT AND MORE INFO:
tel: 777968904 / fb: Kontaktní Improvizace

Teachers:
Žubra K. Žubretovská
She has devoted herself to dance from her young age. From classic ballroom dances she danced herself to modern dance and improvisation and to contact improvisation (CI). She has accomplished a 3 year program “Mindful body“ at Rena Milgrom´s, which enriched her knowledge of Laban Movement Analysis and Bartenieff Fundamentanls. Žubra has been expanding her dance skills in studio Druna, DanceLab, Nuevo and Academy of Performing Arts. She participates in workshops and festivals of CI abroad, where she obtains her impulses and motivations for her work. In addition to the workshops of contact improvisation she leads dance-movement workshops associated with bodywork and private dance therapies. She is currently working on dance-therapeutic techniques and workshops to illustrate human patterns of behavior via dance and movement.

" I understand contact improvisation as a communication tool of two dancing bodies that carefully listen and read each other. If both dancers are fully present, they will feel that their dance movement is led by some kind of a mutual energy, which emerges between them and pulls them along. Then, the mind only observes what is happening and where it is taken in improvisation by the body. Timelessness begins."

Jan Drahokoupil
Dancer, scientist, swordsman, choreographer, acrobat, teacher, performer, physicist and last but not least a father.
He started with historic dance and swordsmanship, and over the time he got to their contemporary alternatives, sport-fencing and contemporary dance. He went through various physically demanding workouts, but at the same time he was addressed by the somatic techniques. The combination of these two approaches has been a question to him for several years: How to use force, but also to be fully aware of what the body is doing?

"Confrontation or Cooperation :) with my partner´s body and his weight never ceases to amaze me."

Vybrané akce:

2.10.2021, 8 hodin, 10:00 – 18:00
Biodanza - Tanec života, Jednodenní seminář: KREATIVITA - VYJÁDŘENÍ & ROZMANITOST
Studio ITAKA, Korunní 35, Praha 2
15.10.2021, 2 hodiny, 19:00 – 21:00
Koncert VOJTA VIOLINIST "POJĎME TO VYTANČIT"
Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy
23.9.2021, 3 hodiny, 9:15 – 12:30
ZRALÁ KOMUNIKACE I., 12titýdenní kurz, BEZPLATNÁ UKÁZKOVÁ LEKCE
Centrum K3, Karlovo náměstí 3, Praha 2
24.9.2021, 1 hodina, 18:00 – 19:45
LÉČIVÁ MEDITACE - osobně i ONLINE
Králův Dvůr - Beroun
24.9.2021, 19:00 – 19:45
Energetické léčení na dálku se Svatou trojicí a Břetislavem Báťkem
V pohodlí vašeho domova
25. – 29.9.2021, 5 dnů
Watsu (water shiatsu)
Praha bazén Valnovka
25. – 28.9.2021, 4 dny
Kurz energetické čtení
Nový Malín
Cena: 600
Lektor: Žubra a Honza
Místo konání:
Tribellis
Bořivojova 100
Praha 3
Pořadatel:
Prežitkový tanec vedomého tela a duše

Kontakt: Žubra K.Žubretovská