Čtvrtek
6
října
Neděle
9
října

Zrození do bytí - techniky podle Eleny Tonetti

Tomáš Morcinek
"Jaké by to bylo, kdyby tě v tvém životě nic nedrželo zpátky?"

Víkendový sebezkušenostní kurz transformačních technik zaměřený na zrození zralého dospělého v nás, našeho "vnitřního stařešiny".

Transformativní techniky, které vytvořila Elena Tonetti, se dají v zkratce nazvat jako krátkodobá body-psychoterapie se spirituálními přesahy, i když ona sama tomu tak neříká. Svou práci nazývá „Zrození do bytí“ (Birth into Being). E. Tonetti původně začínala pracovat především s těhotnými a rodícími ženami v rámci hnutí porodů do vody v Rusku. Je známá také jako autorka filmu Porod jak jej známe.

A protože nejvíce nás drží zpátky a ovlivňuji zkušenosti z raného dětství včetně našeho porodu, konkrétně se zaměříme na dětskou zkušenost s našimi rodiči a na nalezení harmonie mezi našimi vnitřními částmi. Nabídnuta bude i možnost individuální sesse před skupinou zvaná Core Cry.

Všechny naše zkušenosti včetně těch negativních jsou v nás otištěny a mají svůj význam, svou funkci v našem životě. K něčemu nám také slouží a nebývá proto snadné je opustit. Pokud ale cítíte, že už uzrál čas a jste rozhodnuti opustit staré pocity ublíženosti, postavit se na vlastní nohy a vzít svůj život do svých rukou, tento kurz vám pomůže udělat na vaší cestě další krok.

Kurz je vhodný pro kohokoliv, muže i ženy, které oslovuje hlavní záměr uvedený výše. Vhodný může být také pro páry nebo ženy, které se chystají mít děti, protože jak už bylo zmíněno výše, průběh porodu je ovlivňován nevyřešenými traumaty, jak u rodičky, tak u jejího partnera, pokud je porodu přítomen. A zpracování nevyřešeného předem může průběh porodu učinit hladším.

Kurz povedu osobně (Tomáš Morcinek) a této technice jsem se učil ve výcviku pro facilitátory u Eleny Tonetti.

Lektor kurzu
MUDr. Tomáš Morcinek, nar. 1961, psychiatr, který se od roku 2003 věnuje především psychoterapii. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamicky orientované psychoterapii (1996, PhDr. J. Růžička, PhDr. G. Langošová), výcvik v biodynamické body-psychoterapii (2008, Eli Weidenfeld, Květa Palusková) a výcvik pro facilitátory Birth into Being (Elena Tonetti - Vladimirova, 2013). Kromě toho také různé další psychoterapeutické kurzy (např. rogeriánská psychoterapie, neverbální techniky, holistický přístup, práce se změněnými stavy vědomí atd.). Zajímá se také o spirituální přesahy psychoterapie.

Časový rozsah a cena kurzu
Kurz začíná ve čtvrtek v 17:30 h a končí v neděli ve 14:30.

Cena 3.900 Kč.

Podrobnější informace o kurzu a možnost se přihlásit naleznete na webu:
https://www.vycviky.cz/kurz-body-psychoterapie-telo/osobni-rozvoj/zrozeni-do-byti

Kontakty a informace
Organizační asistentka kurzu:
Pavla Studená, tel.: 603 288 718, e-mail: kurzy@vycviky.cz

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 1 měsíc 25 dnů
Cena: 3.900 Kč
Lektor: Tomáš Morcinek
Pořadatel:
Kurzy z oblasti psychoterapie, především body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), včetně psychoterapeutického výcviku, určené nejen pomáhajícím profesím, ale všem zájemcům o osobní seberozvoj.

Kurzy podle Eleny Tonetti, jako Přepis limbického otisku (online) nebo Zrození do bytí.


Kontakt: Pavla Studená
Tel.: 603 288 718
Další způsob kontaktu: https://www.vycviky.cz/