Neděle
28
května

Nespoutaný hlas

Sebastiana Black (ČR)
neděle 28. května 2017

Prožitková dílna vedená metodou Voice Movement Therapy (hlasově pohybové terapie), která vznikla ve Velké Británii. Je to prostor k prozkoumání vztahu mezi naším hlasem a námi samotnými, a hlasových technik, které vedou k silnějšímu, pružnějšímu a plně vědomému hlasu.

Hlas odráží naše vnitřní rozpoložení, pocity a emoce. Je ovlivněn našimi fyzickými a psychologickými stavy a okolnostmi a vztahem, který máme sami se sebou a k ostatním. Voice Movement Therapy pracuje s tělem a pohybem za účelem otevření hlasu a nás samotných a abychom odhalili, co je překážkou v našem sebevyjádření. V této dílně začneme naslouchat našim tělesným pocitům, emocím a současně prozkoumávat náš hlas, který naše prožitky zpřítomní a vyjádří. Začneme kultivovat vnitřní sebepřijímací a vyživující přístup, který podpoří náš hlas.

Budeme se věnovat otevírání a uzemňování hlasu v těle a prostoru pomocí specifických hlasových technik, pohybu, dýchaní a představ. V expresivních rovinách pohybu prozkoumáme spojitost hlasu a jeho mnoha kvalit s naším vývojem a odhalíme různé aspekty našeho já. Ztělesnění písně umožní hlubší sebe-vyjádření a propojení s ostatními. Přítomné uvědomování si pocitů a emocí a jejich vyjádření nám umožní prožít si autenticitu našeho nespoutaného hlasu, posílí naší sebejistotu, tvořivost a komunikaci s ostatními.

Tato práce je procesová a zahrnuje individuální práci, práci ve dvojicích, skupinkách a v celé skupině.

Voice Movement Therapy je jedinou expresivní terapií, která používá hlas jako hlavní prostředek sebevyjádření. Integruje práci s hlasem, pohybem, dechem, představami, improvizací a písní. VMT nabízí bezpečný a zemitý přístup zaměřený na prozkoumání, ztělesnění, vyjádření a integrování různých částí nás samotných skrze hlas a pohyb. Tato práce je jak terapeutická, tak tvořivá a její podstatou je myšlenka, že hlas je blízce spojen s emocemi a ovlivněn fyzickými a psychologickými okolnostmi. Prozkoumáním široké škály kvalit hlasu a uzemněním hlasu v těle můžeme odhalit a transformovat nevědomé emoce a uvědomit si a vyjádřit různé části nás samotných. Osobní příběh a emoce, které se vynoří jsou podrženy a spracovány pomocí písně, dramatizace, hlasu a pohybu. Díky tomuto procesu nalezneme nové kvality hlasu a začneme rozvíjet více pružnosti, odolnosti a tvořivé potenciálu jak v pěveckém tak v mluveném projevu.

Dílna je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Tato práce může být prospěšná těm, pro které je hlasové vyjádření omezené, zablokované či jinak těžké, ať již je to z důvodu neurologických, fyzických či emočních, i těm, kteří hledají osobní a profesionální růst prostřednictvím hlasu. Dílna je vhodná pro psychoterapeuty a terapeuty expresivních umění, kteří chtějí do své práce integrovat hlas.

Svědectví z předchozích dílen

Sebastiana Black (ČR)

Sebastiana je původně z Čech. Metodu hlasově – pohybové terapie (Voice Movement Therapy) vystudovala v USA a v roce 2008 se stala kvalifikovanou terapeutkou a profesionální členkou Mezinárodní asociace pro hlasově pohybovou terapii. Vede svou soukromou praxi v terapeutického centra Norfolk v britském Norwich, kde pořádá pravidelné skupiny a pracuje se studenty herectví na místní univerzitě. VMT integruje také do klinické práce integrativní dětské psychoterapie uměním. Nabízí pravidelné hlasové dílny v České republice a na Slovensku. Její unikátní práce s hlasem se zaměřuje na kultivování vědomého přijetí našeho hlasu, který se tak stává nástrojem pro osobní růst, rozvoj tvořivosti a autentické sebe-vyjádření. Jako zpěvačka a autorka hudby a hudebních textů vystupuje v duetu The Fire Doves a zpívá ve folkové kapele Zaramo.

Dílna je intenzivní (neděle 10 – 18h).

Cena 1 500 Kč. Pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 700 Kč. Hlaste se rychle, povaha této intenzivní práce vyžaduje menší skupinu, proto je kapacita míst omezena.

Ve dnech 27. a 29. května bude Sebastiana také poskytovat individuální sezení Voice Movement Therapy.

Vybrané akce:

14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 1 500 Kč. Pro rezervaci je třeba uhradit zálohu 700 Kč. Hlaste se rychle, povaha této intenzivní prá
Lektor: Sebastiana Black (ČR)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409