Pátek
18
března
Neděle
20
března

Reichovy charakterové typy - základy

MUDr. Tomáš Morcinek
Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Reich sám hovořil o charakterových typech a analýze charakteru. Jeho typologie sestává z typu schizoidního, orálního, psychopatického, masochistického, rigidního a hysterického. Všechny budou v kurzu probrány teoreticky i pomocí malých demonstrujících cvičení. Reich ve své typologii propojil psychickou a tělesnou rovinu, takže každý typ je charakterizován určitým ústředním psychickým tématem a současně typickou stavbou těla, držením těla a výrazem těla a s tím souvisejícími místy chronického napětí v těle. Každý typ je současně spojen s určitým vývojovým obdobím dítěte od narození do věku přibližně 5 let.

Kurz je určen pro kohokoliv, koho toto téma zajímá, ať už z profesního zájmu nebo z osobních důvodů.

Pokračovat je případně možné na kurzu Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii.

Lektorem kurzu je MUDr. Tomáš Morcinek, psychoterapeut, psychiatr a výcvikový lektor.

Rozsah a cena kurzu
Kurz začíná v pátek v 17:30h, konec v neděli ve 14 h, celkem 20 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena je 2.700 Kč.

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře. V případě zájmu se o podmínkách přespání informujte předem.

Další informace o kurzu najdete zde:
https://www.vycviky.cz/kurz-body-psychoterapie-telo/uvod/wilhelm-reich-charaktery

Kontakty a informace: Tomáš Morcinek, tel.: 608 888 867, morcinek(zav)vycviky.cz

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 2 měsíce
Cena: 2.700 Kč
Lektor: MUDr. Tomáš Morcinek
Místo konání:
Praha - DIC Hurbanova
Pořadatel:
Kurzy z oblasti psychoterapie, především body-psychoterapie (psychoterapie zaměřené na tělo), včetně psychoterapeutického výcviku, určené nejen pomáhajícím profesím, ale všem zájemcům o osobní seberozvoj.

Dále podporujeme inovativní přístup Mony Lisy Boyesen ohledně péče o dítě a miminko s názve…

Kontakt: Pavla Studená
Tel.: 603 288 718
Další způsob kontaktu: https://www.vycviky.cz/