Podmínky použití stránek LETACEK.CZ

Používání internetových stránek letacek.cz se řídí níže specifikovanými podmínkami. Používání stránek letacek.cz znamená, že jste se seznámili s těmito podmínkami, akceptovali je a zavázali se je dodržovat.
NISHKAM - Jurij Januševskij, IČ: 44913834, dále jen provozovatel, si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Doporučujeme průběžně kontrolovat tuto stránku a obeznámit se s případnými změnami těchto podmínek.

Návštěvník stránek letacek.cz používá tyto stránky z vlastní iniciativy a je zodpovědný za to, že tak činí v souladu se zákonem a místními předpisy. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, výslovné nebo odvozené, v souvislosti s informacemi uvedenými na těchto stránkách, včetně záruk přístupnosti, přesnosti, včasnosti a úplnosti informací. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jekékoliv přímé nebo nepřímé ztráty anebo škody, vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo jejich obsahu.

Návštěvník stránek letacek.cz používá tyto stránky pouze za účelem vyhledávání nebo vkládání informací o akcích pro osobní růst. Pro jakýkoliv jiný účel použití těchto stránek je nutné obdržet písemný souhlas provozovatele.

Vložením obsahu dává uživatel právo provozovatelovi tento obsah upravovat. Vkladatel obsahu ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na stránce. Návštěvník stránek letacek.cz souhlasí, že bude dodržovat následující pravidla:

Registrovaný uživatel dává souhlas provozovateli zasílát zprávy informačního charakteru a obchodní nabídky, týkající se stránek www.letacek.cz a organizace akcí, kurzů, seminářů.

Provozovatel neschvaluje ani nekontroluje obsah webů třetích stran, na které vedou odkazy z těchto stránek. Za jejich obsah nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost. Používání webů třetích stran podléhá podmínkám použití těchto webů.