Pátek
27
ledna

Božské ženství

Komala (Brazílie)
transformace a léčení skrze hinduistické bohyně

27. – 29. ledna 2017

Úvodní ochutnávkový seminář k osmiměsíčnímu výcviku Probuzené ženství.

Tento seminář je prostorem pro ženy, aby se spojily a vstoupily do magických, krásných a mocných energií svých vnitřních bohyní. Je to prostor pro sdílení a přijímání, pro spojení se se základními ženskými kvalitami a otevření se novým energiím a možnostem.

Když jsme pohromadě, shromažďujeme sílu k vyvolání přítomnosti a podpory Božského Ženství. Vytváříme ochranné, otevřené a silné energetické pole, které nám pomáhá vynášet na povrch a vyrovnávat různé aspekty naší životní energie – naše přirozené schopnosti a dary, stejně jako náročná a nepoznaná místa uvnitř nás.

Indické bohyně představují aspekty naší životní energie, které hrají svou úlohu v každé z nás. Když se těmto energiím otevřeme, přinášejí více jasnosti a živosti do našich fyzických, mentálních, emocionálních a duchovních těl a dostávají nás do kontaktu s našimi božskými kvalitami a mění způsob, jak vidíme samy sebe a svět kolem nás.

Budeme objevovat způsoby, jak se můžeme s energií bohyň spojit. Jak ji vyvolat z nitra prostřednictvím zvuků a vibrací jejich specifických manter. Jak ji nechat vstoupit do těla skrze dech, pohyb, tanec a zpěv. Přivést ji k životu prostřednictvím mýtů, příběhů a tak, jak ji můžeme zažít v přírodě a kultuře. Naučíme se pracovat se záměrem a vizualizací jako způsobem, jak proniknout do tvůrčí energie představivosti. Vstoupit do božského prostoru božských pocitů skrze modlitbu a přivolání její ochrany a vedení. Dívat se na ni jako na osobní božstvo, pomocníka, průvodce a učitele, jako dárce dobrotivosti a jako mocnou sílu, která rozpouští staré myšlenky a odhaluje nové aspekty našeho Já.

My všechny máme více než jednu božskou energii protékající skrze naši osobnost. Někdy se jasně rodíme s určitou energií, a další rostou skrze různé podmínky v našich životech. Některé nás přitahují, jiné děsí. Mnohokrát různá vyjádření ženskosti přináší rozporuplné pocity. Jakmile se naučíme rozpoznat tyto energie, začnou se projevovat v našich životech plynule a rozpory se promění v bohatost a mocné zdroje.

Praxe s energiemi bohyní umožňuje:

Naučit se rozpoznat, kdy se konkrétní bohyně cítí být naživu a rezonuje ve vás, a najít způsob, jak ji přivítat a vyjádřit její energii.

Použít energie, které jsou ve vás již probuzené k podpoře stále spících míst. Která bohyně volá po větší živosti a proudu ve vašem životě.

Ukotvit různé osobnosti, emoční tón a jedinečnou cestu různých bohyní – sílu, velkorysost, láskyplnost, moc, oddanost, soucit, inteligenci, tvořivost,smyslnost, mateřskost, erotiku, hravost, transcedenci, atd.

Uvědomit si, že různé momenty a fáze života mohou být spojeny s různými bohyněmi a energiemi, přinášejíc jasnost do silných změn a pohybů v životě, které se mohou zdát protichůdné a konfliktní.

Zažít bohyně jako čistou životní energii, která se pohybuje skrze tělo a jako manifestující se podstata vědomí – jako síla za naším dechem, tlukotem srdce, energie, která rozpaluje naše svaly, a impuls za našimi myšlenkami.

Bohyně, s nimiž se můžeme během posvátného ženského shromáždění setkat:

DURGA – bojovnice, bohyně ochrany a vnitřní síly

LAKSHMI – bohyně hojnosti a štěstí

KALI – bohyně převratu

PARVATI – bohyně posvátného manželství

SARASWATI – bohyně, která plyne jako jazyk, vhled a zvuk

SITA – bohyně oddanosti a mystické poddajnosti

DHUMAVATI – korunní bohyně zklamání a odevzdání

RADHA – bohyně romantické touhy

CHINNAMASTA –bohyně radikální sebe-transcendence

LALITA TRIPURA SUNDARI – bohyně erotické spirituality

BHUVANESHWARI – bohyně nekonečného prostoru, ta, jejíž tělo je svět

Když se žena naladí na své bohyně, začne objímat aspekty své vlastní životní energie, kterým možná nikdy nerozuměla nebo je nevlastnila. Jsou to energie, které jsou nám stále k dispozici a které k nám neustále promlouvají a jediné, co musíme udělat je věnovat jim pozornost a pozorně naslouchat…

Komala (Brazílie)

Komala se ve svých 20 letech po absolvování uměleckého vzdělání odstěhovala z Brazílie do Indie, kde byla školena jako terapeut a skupinový facilitátor v Oshově centru. Získala zde rozsáhlou praxi s různými metodami transpersonální a meditativní terapie, seberozvojových procesů a body-worku. Základem její práce jsou meditační praktiky a sebedotazování, duchovní tradice Zenu, Súfismu a Tantry, propojené se západními terapeutickými dovednostmi.

V současné době žije v Rakousku a cestuje po různých částech světa, kde vede kurzy a výcviky jako: Ženskou skupinu; Uzdravení vnitřního dítěte, Otevírání hlasu a spontánní zpěv; Umění žít umění zemřít; masáže vědomí Hara. Společně se svým partnerem Khushruem vytvořili mnoho kurzů, v nichž prozkoumávají témata vědomé sexuality, mužsko-ženské polarity, vědomého a láskyplného partnerství. Též vytvořili 3-letý seberozvojový “Výcvik pro život”.

www.sunderkomala.com

Komala také poskytuje individuální terapii. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky.

Dílna je intenzivní (pátek 14:30 – 19:30h, sobota 9.30 – 19h, neděle 9.30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 3 500 Kč při platbě zálohy do 19. prosince 2016. Po tomto datu je cena 3 900 Kč. Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 500 Kč.

Tento seminář je úvodem k osmiměsíčnímu výcviku Probuzené ženství.

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
30. – 31.5.2019, 1 den
Práce s traumatizovaným klientem - pro profesionály
Regenerační studio Dayal
22. – 24.2.2019, 2 dny
Hlasový workshop s Idou kelarovou
Centrum LORETO
16.3.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - s vůní jara
A centrum
5. – 7.4.2019, 2 dny
MUŽSKÁ SÍLA - Masculine Power
Meditační centrum Lažánky
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
25. – 28.4.2019, 3 dny
I. STUPEŇ Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy, základní kurz 25.-28.4.2019
Meditační centrum Lažánky
Cena: 3 500 Kč při platbě zálohy do 19. prosince 2016. Po tomto datu je cena 3 900 Kč. Pro rezervaci místa
Lektor: Komala (Brazílie)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409