Neděle
26
března

Kraniosakrální biodynamika a neuro-energetický přístup

Roger Gilchrist (USA)
26. – 28. března 2017

Postgraduální kurz v craniosacrální biodynamice pořádáme ve spolupráci s Wellness Institute (New York) a jeho absolvováním získáváte certifikát.

Tento kurz je zároveň úvodem do tříletého profesionálního výcviku v NeuroEnergetické terapii a je vyžadován před studiem všech pokročilejších seminářů.

NeuroEnergetická Terapie (NET) je moderní, integrovaný terapeutický systém, který představuje revoluci v energetické medicíně a holistické zdravotní péči. Zlepšuje efektivitu praktikanta, vytváří hlubší terapeutický vhled, poskytuje specifickou mapu interakcí těla a mysli. Když s klienty začnete praktikovat NET, začnete se přibližovat ke skutečně holistickému modelu praxe. Díky tomu se vaše práce stane efektivnější a přinese větší prospěch vašim klientům, neboť při své práci začnete využívat mnohem komplexnější a inspirovanější přístupy!

NeuroEnergetická Terapie ™ představuje revoluci v energetické medicíně a holistické zdravotní péči. Pokud se poznatky a praktiky kraniosakrální biodynamiky spojí s tím nejlepším z polaritní terapie, transpersonální psychologie a léčení traumatu, dostáváme do rukou ucelený model, který nám dovoluje pochopit oblasti, skrze které se svým klientem procházíme. Každou z uvedených disciplín si v tomto semináři přiblížíme a budeme si všímat souvislostí. Neuro-energetický přístup díky spojení poznatků výše uvedených disciplin umožňuje poznat, kde přesně se v terapeutickém procesu nacházíme, a jaké dovednosti v dané chvíli použít. To dělá léčení efektivnějším a přináší to i efektivnější výsledky.

Biodynamická kraniosakrální terapie přináší povědomí o biodynamických uspořádávajících principech života. Obsahuje pochopení pole vědomí a to, jak ovlivňuje fungování těla. Zásadní terapeutická dovednost Stavů rovnovážného napětí se stává základem terapeutické praxe.

Polaritní terapie a energetická medicína nám nabízí specifickou mapu pro energetickou dynamiku živoucího systému, a pomáhá nám porozumět různým úrovním energetického systému, což vede k vhledům, jak co nejlépe využít naše dovednosti.

Transpersonální psychologie nám poskytuje informace o úrovních vědomí ve vztahu k doménám životní zkušenosti. Vědět, jak se tahle témata vztahují k tělu a emocím, je nesmírně cenné.

Psychoneuroimunologie přináší vědomí neuroendokrinně-imunitních interakcí. Zkoumá vztahy mezi myšlenkami a přístupy, emocionální dynamikou, fungováním nervové soustavy a hormonální regulací v rámci naší fyziologie. Zde se naše myšlenky stávají skutečnými! To má silný terapeutický potenciál.

Pokročilejší vědomosti z jednotlivých okruhů budou rozvíjet navazující specifické semináře. V tomto i v dalších specializovaných seminářích budeme spolu úzce spolupracovat, abychom dosáhli jasného porozumění každé z výše uvedených disciplín a rozvinuli umění integrativně použit všechny zde nabyté terapeutické dovedností.

Komu je určen

Postgraduální kurz, stejně jako celý výcvik, je otevřený všem profesionálním terapeutům, kteří si přejí získat znalosti v oboru NeuroEnergetické medicíny. Doktoři, sestry, polaritní terapeuti, kraniosakrální terapeuti, psychologové a neurologové, fyzioterapeuti, maséři a jiní terapeuti jsou v tomto výcviku vítáni.

Studijní plán tříletého profesionálního výcviku v NeuroEnergetické medicíně

Kompletní výcvik je rozdělen do 7 seminárních bloků, které se zaměřují na tyto témata:

1.   
NET I: Kraniosakrální biodynamika a neuro-energetický přístup – úvod a přehled

(26. – 28. března 2017)

2.
Principy polaritní terapie

3.
Pružnost nervového systému

4.
Psychoneuroimunologie a biodynamické metody

5.
Původní matrice a vtělení formy

6.
NET II: Integrace holistického modelu a prohloubení klinické praxe

(30. března – 2. dubna 2017)

7.
Spirituální aspekt terapeutického procesu

Jednotlivé semináře budou probíhat 2 krát do roka v letech 2016-2018 a dále (v měsících říjen a duben/květen). Pro období mezi semináři dostanou studenti úkoly pro klinickou praxi. Jednou ročně je povinná účast na supervizi (3 – 4 hod. ve skupině).

Na závěr výcviku studenti připraví závěrečnou práci a její ústní prezentaci. Může se týkat užití principů NET na specifickém vzorku populace (jako např. lidé s depresí) nebo případové studie jednoho člověka z jejich praxe. Prezentace závěrečné práce proběhne během závěrečného Master semináře.

Po dokončení výcviku, splnění všech výše zmíněných podmínek (absolvování supervizí, splnění zadaných úkolů, odevzdání závěrečné práce) obdrží absolventi certifikát pro profesionální praxi v NeuroEnergetické terapii.

Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST (USA)

V roce 1991 založil Wellness Institute jako školu Polaritní terapie a byl také víceprezidentem Americké asociace Polaritní terapie. V roce 1998 k výuce přidal Výcviky Biodynamické kraniosakrální terapie. Od té doby dovedl k závěru profesionální tréninky v USA, Austrálii a Evropě. Je také autorem knihy Kraniosakrální terapie a energetické tělo (dostupná v češtině).

Je akreditovaným psychoterapeutem, který ve své integrální praxi využívá terapii polarit a kraniosakrální terapii. Kraniosakrální biodynamiku studoval přímo u jejího zakladatele, Franklyna Sillse, a asistoval mu při jeho profesionálním tréninku v letech 1998-2002.

Dnes mezinárodně vyučuje energetickou medicínu a pokročilé kurzy Biodynamické kraniosakrální terapie. Do své výuky výslovně přidává prvky skutečně holistického přístupu ke zdravotní péči.

Roger bude také poskytovat individuální ošetření ve dnech před a po semináři.

Cena osobní terapie 3 100 Kč.

Seminář je intenzivní (neděle – úterý 9.30h – 18h). Možnost přespání v místě konání.

Cena 13 600 Kč s DPH.
(Cena 11 240 Kč bez DPH)

Seminář se koná v ulici Pštrossova 15 (budova školy, 2. patro).

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
30. – 31.5.2019, 1 den
Práce s traumatizovaným klientem - pro profesionály
Regenerační studio Dayal
22. – 24.2.2019, 2 dny
Hlasový workshop s Idou kelarovou
Centrum LORETO
16.3.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - s vůní jara
A centrum
5. – 7.4.2019, 2 dny
MUŽSKÁ SÍLA - Masculine Power
Meditační centrum Lažánky
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
25. – 28.4.2019, 3 dny
I. STUPEŇ Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy, základní kurz 25.-28.4.2019
Meditační centrum Lažánky
Cena: 13 600 Kč s DPH.
Lektor: Roger Gilchrist (USA)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409