Sobota
6
května

Nenásilná komunikace - sebepřijetí všech mých já

Jared Finkelstein (USA)
6. – 7. května 2017, Brno

Změna začíná uvnitř. Stejně jako každý z nás touží po soucitných vztazích a soucitném světě, tak základ pro takový kulturní posun začíná procvičováním míru a přijetí uvnitř nás samých. Nikdo z nás nebyl ušetřen účinků naší kulturní výchovy. Ve světě, který je tak často kategorizován do kolenek “dobrý” a “špatný”, bývá pro mnohé z nás samozřejmostí přijmout za vlastní toto učení a začít posuzovat určité části nás samých jako dobré nebo špatné…

Praxe Nenásilné komunikace nás zve k tomu, abychom přinesli vědomí do toho, kdy a jak soudíme sami sebe. Dává nám praktické nástroje pro převedení posudků do referenčních rámců, které nám připomínají naše vlastní hodnoty a důstojnost.

V průběhu tohoto semináře se budeme zabývat zaznamenáváním procesů, kdy jsme sami k sobě kritičtí, technikami pro zažití bolesti z takových vnitřních soudů bez házení viny, a metodami pro pohyb vpřed s hlubokým napojením na náš vlastní pocit hodnoty.

Na semináři se bude teoretická část vyrovnávat s praxí v bezpečném, účastném a soucitném prostředí. Jared tomu bude pomáhat svým srdečným a uvolněným způsobem, který také zahrnuje dostatek prostoru pro dotazy, ukázky, příležitosti pro koučování a empatii.

Cílem semináře je podpořit účastníky:

- rozpoznat okamžik, kdy jsme sami k sobě tvrdí

- identifikovat dlouholetá základní přesvědčení, která potlačují naše ambice

- truchlit takovým způsobem, který nikoho neobviňuje, ani nás samotné

- integrovat zdánlivě protichůdné části nás samých soucitným způsobem, který dává prostor pro pohyb vpřed

Navenek je Nenásilná komunikace proces řešení konfliktu hledající, jak se upřímně vyjádřit a naslouchat s hlubokým soucitem. Avšak na hlubší úrovni je to praxe, v níž se ladíme na život hledající pochopení uvnitř nás, stejně jako na život hledající pochopení uvnitř ostatních.

Tento nástroj je vhodný pro všechny, kdo komunikují, protože podporuje jednotlivce propojit se sebou i s ostatními s jasným záměrem ve své mysli a srdci. Vědomě se za chování (jak naše vlastní tak ostatních) dívat na potřeby, které motivují naše akce.

Jared Finkelstein (USA)

Jared je akreditovaný trenér Centra pro Nenásilnou komunikaci (cnvc.org), který věří, že v propojeném světě se vše točí kolem kvality spojení. Jako konzultant, facilitátor a učitel se specializuje na komunikaci, která transformuje konflikt na spojení. Do svého pochopení, jak vnést mír do srdcí a harmonii do domovů, vnáší to, co zažil během 12ti let práce s dětmi a rodiči ve školách i mimo školu a dalších 8mi let praxe a tréninků v Nenásilné komunikaci.

V současné době sídlí v Berkeley v Kalifornii, kde pracuje jako trenér pro Bay Area Nonviolent Communication (BayNVC), vede workshopy, skupinovou praxi a konzultace pro jednotlivce i organizace.

Dílna je intenzivní (sobota a neděle 10 – 18h).

Cena 2 700 Kč při platbě zálohy do 27. března. Po tomto datu je cena 3 100 Kč. Pro rezervaci místa je potřeba uhradit zálohu 1 500 Kč.

Seminář se koná v Brně, centrum Lipka, Kamenná 20.

Před tímto setkáním povede Jared v Praze ještě úvodní seminář Nenásilná komunikace pro začátečníky a Soucitná komunikace a budování důvěry pro páry a jednotlivce, kteří chtějí zlepšit komunikaci ve svých vztazích.

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
30. – 31.5.2019, 1 den
Práce s traumatizovaným klientem - pro profesionály
Regenerační studio Dayal
22. – 24.2.2019, 2 dny
Hlasový workshop s Idou kelarovou
Centrum LORETO
16.3.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - s vůní jara
A centrum
5. – 7.4.2019, 2 dny
MUŽSKÁ SÍLA - Masculine Power
Meditační centrum Lažánky
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
25. – 28.4.2019, 3 dny
I. STUPEŇ Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy, základní kurz 25.-28.4.2019
Meditační centrum Lažánky
Cena: 2 700 Kč při platbě zálohy do 27. března. Po tomto datu je cena 3 100 Kč. Pro rezervaci místa je pot
Lektor: Jared Finkelstein (USA)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409