Čtvrtek
30
března

NET II: Integrace holistického modelu a prohloubení klinické praxe

Roger Gilchrist
30. března – 2. dubna 2017

Postgraduální kurz biodynamické kraniosakrální terapie pořádáme ve spolupráci s Wellness Institute (New York) a jeho absolvováním získáváte certifikát. Tento kurz zároveň učí specifické dovednosti a principy nezbytné pro kvalifikaci v NeuroEnergetické terapii a je 6. částí tříletého profesionálního výcviku v NeuroEnergetické terapii.

Kurz​​​ ​zaměřen​ý ​na​ ​integraci​ ​holistického​ ​modelu​ ​a prohloubení​ ​klinické​ ​praxe. Propojíme praktické zkušenosti s tím, co nám věda říká o poli vědomí, poli srdce a poli těla. Prohloubíme pochopení vrozeného plánu léčení a význam záměru a rezonance v procesu léčení.

Pochopení, jak dělat mnohorozměrná ohodnocení, nám dovolí použít principy neuroenergetické terapie ke zjištění primárního fulkra, které uspořádává vzorec. V rámci přístupů k ošetření se podrobněji podíváme na práci se zdroji a rozebereme způsob práce přes odpor, v němž půjde o pochopení, kdy přejít od nečinnosti či lhostejnosti ke zplnomocnění. S kompetencí terapeuta také souvisí uctění vlastní moudrosti v léčení.

Dalším uceleným tématem kurzu jsou tři modely v systémové nervové integraci:

1. standardní vyvažování parasympatiku

2. uvolňování traumaticky vázané energie ve stylu Somatic Experiencing

3. nový model střídající fáze vybití-nabití

Probereme i případové studie a posun směrem k odborné praxi v Neuroenergetické terapii.

Výcvik je určen

Jako postgraduální kurz je tento seminář určen kraniosakrálním terapeutům. Celý výcvik neuroenergetické terapie je otevřen i jiným profesionálním terapeutům, kteří si přejí získat znalosti v oboru NeuroEnergetické medicíny. Tito terapeuti: doktoři, sestry, polaritní terapeuti, psychologové a neurologové, fyzioterapeuti, maséři atd. jsou v tomto výcviku vítáni, konzultují-li co nejdříve předem svou účast s pořadateli. Požadavkem pro vstup do tohoto kurzu je předchozí studium biodynamické kraniosakrální terapie a absolvování úvodního semináře profesionálního výcviku NET I: Kraniosakrální biodynamika a neuro-energetický přístup. Ostatní části výcviku, kterých jste se neúčastnili není nutné absolvovat v uvedeném pořadí, případně je lze absolvovat v dalších termínech nebo v novém běhu výcviku.

Studijní plán tříletého profesionálního výcviku v NeuroEnergetické medicíně

Kompletní výcvik je rozdělen do 7 seminárních bloků, které se zaměřují na tato témata:

1.   
NET I: Kraniosakrální biodynamika a neuro-energetický přístup – úvod a přehled

(26. – 28. března 2017)

2.
Principy polaritní terapie

3.
Pružnost nervového systému

4.
Psychoneuroimunologie a biodynamické metody

5.
Původní matrice a vtělení formy

6.
NET II: Integrace holistického modelu a prohloubení klinické praxe

(30. března – 2. dubna 2017)

7.
Spirituální aspekt terapeutického procesu

Jednotlivé semináře budou probíhat 2 krát do roka v letech 2016-2018 a dále (na podzim a na jaře). Pro období mezi semináři dostanou studenti úkoly pro klinickou praxi. Jednou ročně je povinná účast na supervizi (3 – 4 hod. ve skupině).

Na závěr výcviku studenti připraví závěrečnou práci a její ústní prezentaci. Může se týkat užití principů NET na specifickém vzorku populace (jako např. lidé s depresí) nebo případové studie jednoho člověka z jejich praxe. Prezentace závěrečné práce proběhne během závěrečného Master semináře.

Po dokončení výcviku, splnění všech výše zmíněných podmínek (absolvování supervizí, splnění zadaných úkolů, odevzdání závěrečné práce), obdrží absolventi certifikát pro profesionální praxi v NeuroEnergetické terapii.

Roger Gilchrist, MA, RPE, RCST (USA)

V roce 1991 založil Wellness Institute jako školu Polaritní terapie a byl také víceprezidentem Americké asociace Polaritní terapie. V roce 1998 k výuce přidal Výcviky Biodynamické kraniosakrální terapie. Od té doby dovedl k závěru profesionální tréninky v USA, Austrálii a Evropě. Je také autorem knihy Kraniosakrální terapie a energetické tělo (dostupná v češtině).

Je akreditovaným psychoterapeutem, který ve své integrální praxi využívá terapii polarit a kraniosakrální terapii. Kraniosakrální biodynamiku studoval přímo u jejího zakladatele, Franklyna Sillse, a asistoval mu při jeho profesionálním tréninku v letech 1998-2002.

Dnes mezinárodně vyučuje energetickou medicínu a pokročilé kurzy Biodynamické kraniosakrální terapie. Do své výuky výslovně přidává prvky skutečně holistického přístupu ke zdravotní péči.

Seminář je intenzivní (čtvrtek od 9.30h – neděle do 18h). Možnost přespání v místě konání.

Cena 17 800 Kč s DPH.
(Cena 14 711 Kč bez DPH)

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 17 800 Kč s DPH.
Lektor: Roger Gilchrist
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409