Pátek
25
srpna

Probuzené ženství

Komala (Brazílie)
25. – 27. srpna 2017

Osmiměsíční proces hluboké transformace ženské sexuality a otevření se lásce a důvěře.

1.   
Chrám Posvátného ženství a Velká matka (více)
7. – 9. dubna 2017

2.
Tanec ženského a mužského principu (více)
16. – 18. června 2017

3.
Stinná žena, transformační síla temných bohyní (více)      
25. – 27. srpna 2017

4.
Extatické tvořivé ženství (více)
3 – 5. listopadu 2017

Tímto výcvikem nás budou provázet tantrické bohyně, projevené aspekty naší duše. S moudrostí a láskou Velké Matky se vydáme na cestu mocným světem sexuálních energií, které ovlivňují náš život víc, než si myslíme. Otevřeme srdce radosti, bolesti a touze uloženým v těle a v mysli. Během léčivého procesu se sblížíme se svou duší, s principem života a tvoření.

Ženská energie se probouzí ve sdíleném prostoru, kde je hravost a důvěra. Ženství sílí skrze propojení – společně můžeme dosáhnout skutečné transformace. Během výcviku rozproudíme sílu v těle každé z nás – oheň a smyslnost v naší jóni a v bocích, lásku a šťávu v našich ňadrech. Magie skupinového energetického pole nás podpoří na vnitřní a vnější cestě objevování. Otevřeme bezpečný prostor pro všechny otázky, nejistoty, zážitky a zkušenosti. Moudrý láskyplný kruh má léčivou moc a je kanálem nových informací a porozumění na individuální i skupinové úrovni.

Práce v ženské skupině osvěží a vyživí tělo, odhalí bohatství emocí a prohloubí naši schopnost vnímat pulsující život. Dostaneme se do hlubšího spojení se sebou a s ostatními ženami a muži v našem životě. Metoda má kořeny v bezčasé dimenzi meditace a spirituality a vede k fyziologickému a psychologickému porozumění naší sexualitě. Práce s čakrovým systémem vychází z tantrických nauk o posvátné sexualitě a učí jak transformovat naši instinktivní energii ve vždy přítomnou vitalitu, lásku a vědomí.

Na Výcviku probuzeného ženství nás čeká:

Práce se sexuální energií – instinktivní silou – a její transformace v intimitu, propojení, lásku, soucit, tvořivost a spirituální spojení.

Léčení pocitů studu, viny a izolace, které si neseme ve fyzických a energetických tělech a které nám znemožňují plné spojení s naší sexuální energií.

Ztělesňování. Tělesné prožívání našich pocitů, myšlenek a spirituálních zážitků. Umění naslouchat moudrosti těla a vyjádřit naši pravdu a dary v každém okamžiku.

Tantrické bohyně nás provedou stezkami ženské přirozenosti – od erotických a smyslných po tvořivé a transcendentální aspekty naší duše.

Obejmeme a prozkoumáme stínové aspekty ženské duše. Co obnáší být ženou v moderním složitém světě? Odkrývání podvědomých motivací našeho jednání a vyzdvižení pokladů, které leží v temných koutech našeho těla, mysli a duše.

Posvítíme si na vztah s našimi rodiči a předky. Jak ovlivnil a nastavil naše podvědomé vzorce a přesvědčení o sexualitě, těle a intimních vztazích? Vyléčíme tuto oblast a přijmeme vzácné dary našich kořenů.

Porozumění dynamickému vztahu ženské a mužské energie: Jak hry těchto dvou polarit duše ovlivňují vztahy s ženami a muži v našich životech?

Výcvik Probuzené ženství poběží ve čtyřech třídenních modulech během osmi měsíců. Síla této ženské práce však přesáhne naše třídenní intenzivní setkání. Síla společného energetického pole vyzve každou z nás vytrvat vědomě na této cestě během každodenního života. Mezi jednotlivými moduly výcviku bude probíhat jeden dvouhodinový online meeting s Komalou. Výcvik zahrnuje také jedno individuální sezení s Komalou, které můžete podstoupit kdykoliv během jeho trvání.

    
Modul 1  
Chrám Posvátného ženství a Velká matka

Modul 2
Tanec ženského a mužského principu

Modul 3
Stinná žena a transformační síla temných bohyní

Modul 4
Extatické tvořivé ženství

Komala de Amorin(Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

“Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.”

www.sunderkomala.com

Komala také poskytuje individuální terapii. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky.

Probuzené ženství je ucelený osmiměsíční výcvik a lze jej absolvovat pouze jako celek.

V lednu můžete přijít na úvodní ochutnávkový seminář Božské ženství.

Každý modul je intenzivní (pátek 14:30 – 19:30, sobota 9.30 – 19:30, neděle 9.30 – 18h). Možnost přespání v místě konání pro mimopražské účastníky.

Cena 18 900 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem.
Cena 23 600 Kč (cena zahrnuje DPH) při rozdělené platbě před jednotlivými moduly (5 900 Kč za modul).

Pro rezervaci místa je v obou případech třeba uhradit zálohu 5 900 Kč. Zbylou částku doplatíte před začátkem modulu.

(Cena zahrnuje: čtyři třídenní moduly, jedno individuální sezení s Komalou a jeden skupinový dvouhodinový online meeting mezi jednotlivými moduly výcviku – celkem tři online setkání.)

Existuje také výcvik pro muže, který vede Komalin manžel Khushru Gregor Steinmaurer.

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
19. – 24.4.2019, 6 dnů
Trager® přístup - profesionální výcvik
Druna - náhorní planina
30. – 31.5.2019, 1 den
Práce s traumatizovaným klientem - pro profesionály
Regenerační studio Dayal
30.3.2019, 10 hodin, 9:30 – 19:00
Rodinné konstelace a pohyby duše s Jankou Ľorkovou
Náměstí Kinských 601/3
30.3.2019, 7 hodin, 9:30 – 16:30
Hlas v těle, tělo v hlase
Hálkova 8, Praha 12000
13.4.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - láska v nás
Centrum Šestý smysl
13. – 14.4.2019, 2 dny
PŘIJETÍM RODIČŮ ROSTU DO SÍLY
Maitrea
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
Cena: 18 900 Kč (cena zahrnuje DPH) při platbě za celý výcvik před prvním modulem.
Lektor: Komala (Brazílie)
Místo konání:
Druna - náhorní planina
prostor v centru Prahy určený pro rozvoj pohybových, hlasových a dalších uměleckých dovedností úzce spojených s tělem.
Pro ty, kdo chtějí objevovat a rozvíjet své vlohy, proměňovat sebe i své vnímání. Tady získáváte mnoho fyzických dovedností, zároveň se učíte odvaze, otevřenosti, upřímnosti, schopnosti vidět krásu a jednat. Probouzíte představivost, mysl která dokáže věci běžné měnit v pozoruhodné a působivé. Umění vám vstoupí do života, kdykoli to dovolíte a promění ho v závrať i poesii.
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Druna
Tel.: 725 449 409
Další způsob kontaktu: http://www.druna.cz/kontakt