Pátek
6
října

Umění žít, umění zemřít

Komala (Brazílie)
Súfijská cesta životem

6. – 8. října 2017

Smrt je nedílnou součástí života. Ze strachu vytváříme rozdíl mezi životem a smrtí. Držíme se našich přesvědčení, minulosti a vzpomínek, stejně tak jako budoucnosti, tužeb a snů. Důsledkem toho je, že prožíváme život pouze mentálně, intelektuálně a ztrácíme kontakt se skutečnou podstatou toho, čím jsme.
Zemřít a znovu se narodit je súfijský paradox – porozumění, že život i smrt jsou částí každého okamžiku. Abychom rozpoznali svojí pravou přirozenost, musíme nechat zemřít to, čemu věříme, že jsme. Pak můžeme být plně naživu.

Súfijci milují život a proto si nevybírají, co budou oslavovat. Ať už život přináší cokoli, je to vždy důvod k oslavě. Súfijci žijí každý okamžik jako by to byl jejich poslední a díky tomu se každý okamžik stává jedinečným. Každá životní zkušenost se stává velkou záhadou a velkým dobrodružstvím.

V této dílně budeme prožívat, jak může být naše energie osvobozena od vazeb a identifikací, které v našem životě vytváří utrpení. Budeme používat súfijské techniky, které pomáhají probouzet naši vitální energii. Díky nim se můžeme podívat (a rozpoznat) na situace, ve kterých jsme napjatí a stagnujeme. Budeme zkoumat, kde se zastavuje naše energie díky strachu ze ztráty někoho nebo něčeho, strachu z odevzdání se neznámu. Budeme se učit vytvářet láskyplnou a přijímající atmosféru okolo těchto strachů a napětí pomocí súfijských meditací.
Díky uvolnění a odevzdání se blokovaná energie osvobodí. Tuto životní energii pak přivedeme zpět do našeho centra pomocí „zikerů“ – súfijské techniky kombinující pohyb, dech a zvuky. Budeme oslavovat krásu a tajemství života a smrti.

Komala de Amorin(Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

Vytvořila různé skupiny pro terapeutickou práci s ženami, hlasem a spontánním zpíváním. Společně se svým partnerem Khushruem Gregorem Steinmaurerem jsme vytvořili kurzy na témata jako jsou Sexualita, Mužská-Ženská polarita, Vědomý a láskyplný vztah, a Výcvik pro život.

“Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.”

Osobní zkušenost

Sunder Komala – Smrt v našem každodenním životě

Komala bude také dávat individuální osobní sezení.

Dílna je intenzivní (pátek 9:30 – 19:30, sobota 9:30 – 19:30 a neděle 9:30 – 18h) a je otevřená všem bez ohledu na věk a předchozí zkušenosti. Možnost přespání v Druně pro mimopražské účastníky.

Cena 4 500 Kč s DPH při platbě zálohy do 8. září.

Po tomto datu je cena 4 800 Kč s DPH.

Pro rezervaci místa je třeba uhradit zálohu 1 500 Kč.

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
16.3.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - s vůní jara
A centrum
5. – 7.4.2019, 2 dny
MUŽSKÁ SÍLA - Masculine Power
Meditační centrum Lažánky
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
25. – 28.4.2019, 3 dny
I. STUPEŇ Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy, základní kurz 25.-28.4.2019
Meditační centrum Lažánky
Cena: 4 500 Kč s DPH při platbě zálohy do 8. září.
Lektor: Komala (Brazílie)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409