Středa
19
července

Výcvik pro život - společná oslava

Komala (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)
středa 19. července 17 – 21 hod.

Společné setkání a oslava života pro ty, kteří se v minulosti účastnili Výcviku pro život s Komalou a Khushruem, stejně jako pro ty, kteří chtějí Komalu a Khushrua poznat nebo se dozvědět více o dalším běhu výcviku, který bude začínat v roce 2018.

Osobní pozvání na party od Komaly a Khushrua

Drazí přátelé,

jak mnozí z vás možná víte, nabízíme program Výcvik pro život v Čechách již od roku 2009, a cítíme se požehnaní, že můžeme být svědky toho, kolika úžasných lidí se od té doby tato práce dotkla.
V posledních letech zaznamenáváme ještě hlubší spojení, které se přirozeně mezi účastníky děje, a protože víme, že takové spojení mívá velmi léčivé účinky – osobně či kolektivně – chceme takové setkání o to více podporovat.

Jak dokončujeme tento rok, čtvrtý cyklus Výcviku pro život, a bude začínat nové kolo na počátku roku 2018, máme touhu slavit a setkat se a propojit společně více lidí.

Proto chceme pozvat na letní setkání všechny současné i bývalé účastníky Výcviku pro život, každého, kdo byl v kontaktu s naší prací prostřednictvím jiných seminářů, stejně jako každého, kdo by se chtěl do kontaktu dostat.

Naše představa je vytvořit prostor k setkání, ke sdílení, společné oslavě drahocenného daru života. Povedeme některé jednoduché činnosti a meditaci k podpoření každého, aby se spojil a užil si prostoru společně.
Těšíme se na toto setkání a jsme šťastni, že oslavíme tento den společně.

S láskou,
Komala a Gregor Khushru

Více informací o Výcviku pro život na rok 2018 najdete tady.

Program party

17:00: Setkání začne volným příjezdem hostů a občerstvením.
18:00: Oficiální uvítání a představení práce Výcviku pro život.
Poté vytvoříme malou konstelaci pro propojení různých “generací” účastníků a k vytvoření prostoru pro zapojení všech přítomných.
Na to navážeme krátkou vedenou meditací a hudbou k tanci a společně si užijeme večer.
21:00: Konec oficiálního programu.

Setkání se uskuteční v Hoffmanově dvoře, Vinořské náměstí 34, Praha 9 – Vinoř. Autobusová zastávka Vinořský hřbitov (bus 375, 378 z Letňan).

Komala de Amorin (Brazílie)

Narodila se v Brazílii, kde absolvovala uměleckou školu a začala zkoumat hlas a spontánní zpěv jako způsob, jak se spojit se svým vnitřním já. Ve dvaceti letech se přestěhovala do Indie a po mnoho let žila v Oshově meditačním centru, kde se učila a zažila různé transpersonální a meditativní terapie, sebe-rozvojové techniky a práce s tělem.

Základ její práce tvoří mnoho let meditační praxe, sebedotazování a pěveckých dovedností, spolu v kombinaci se zkoumáním spirituálních tradic jako je Zen, Súfismus a Tantra, a různých západních terapeutických metod. Má terapeutické vzdělání v: Kraniosakrální biodynamice, Primální terapii (uzdravení vnitřního dítěte) a Rekonstrukce sexuality (osvobození sexuality od podmíněnosti chovat se určitým způsobem), Práci s esencemi a Vyrovnávání čaker, Masáž vědomí Hara, Voicing (spontánní a autentický způsob zpívání a projevu), Intenzivní vědomí, Satori, Umění umírání (súfijské cesta života).

“Díky mému vlastnímu vnitřnímu procesu a učení se různým technikám jsem pochopila, že všechny metody mě přivádí k sobě, když je touha hluboká a hledání upřímné. Tuto vášeň sdílím prostřednictvím kurzů a výcviků po celém světě, a tato setkání jsou pro mě velmi cenným učením. Když se lidé společně setkají se záměrem rozšířit svůj život a objevit svou vnitřní realitu, dějí se kouzla a každý, kdo je toho součástí, roste.”

Khushru Gregor Steinmaurer (Rakousko)

Je systémový terapeut, učitel meditací a nadšený vyznavač zkoumání a studia vědomí a integrálního žití.

Při studiu historie a filozofie v jeho raných dvaceti letech začal pracovat s mystickou školou založenou na učení indického mystika Osha. To ho přivedlo do Indie, do meditačního centra v Puně, kde byl vyškolen a pracoval jako terapeut a vedl skupiny. Učil se a pracoval s různými východními a západními metodami jako jsou: Vědomí záměru, Tibetské pulzační léčení, Zenové poradenství a Gestalt, Bodywork a Masážní terapie, Energetické čtení, NLP, Primální terapie a Léčení traumatu pomocí Somatic Experiencing ® (zkušenosti těla). V posledních letech byla jeho práce hluboce ovlivněna Integrální teorií formulovanou Kenem Wilberem a evoluční spiritualitou Thomase Hübla.

Pracuje na mezinárodní úrovni a vede workshopy zaměřené na sjednocení meditace, terapie a nových přístupů k léčení do moderní formy spirituality. Také vede společně se svou partnerkou Komalou semináře na témata: Mužská-Ženská Polarita, Vědomý vztah, a Výcvik pro život. Důležitým prvkem je také práce s muži na seminářích a delších výcvicích, jež podporují probouzení vědomého mužství.

Vybrané akce:

5. – 7.4.2019, 2 dny
Terapeutická práce s dotekem
30. – 31.5.2019, 1 den
Práce s traumatizovaným klientem - pro profesionály
Regenerační studio Dayal
22. – 24.2.2019, 2 dny
Hlasový workshop s Idou kelarovou
Centrum LORETO
16.3.2019, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - s vůní jara
A centrum
5. – 7.4.2019, 2 dny
MUŽSKÁ SÍLA - Masculine Power
Meditační centrum Lažánky
14.4.2019, 10 hodin, 10:00 – 20:00
Emoční fitness CZ - celodenní
Move Studio 123
25. – 28.4.2019, 3 dny
I. STUPEŇ Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy, základní kurz 25.-28.4.2019
Meditační centrum Lažánky
Cena:
Lektor: Komala (Brazílie) a Gregor Khushru (Rakousko)
Místo konání:
Druna
náhorní planina - tanec, hlas a meditace. Trojická 10, Praha 2
(kousek od Palackého náměstí pod Emauzy)
Pořadatel: Druna o.s.
Prostor pro kontaktní improvizaci, tanec, pohyb, meditaci...

Kontakt: Bára Vahalová
Tel.: 725 449 409