Ochrana osobních údajů na Letacek.cz

Provozovatel stránek NISHKAM - Jurij Januševskij, IČO: 44913834 a celý náš tým, viz stránka Kontakt věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích stránek, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když používáte naše stránky, sbíráme různé typy údajů. Většinu z nich zde sami vložíte do formulářů na stránkách. Pokud si vytvoříte účet, uchováváme vaše
 • Jméno a příjmení
 • Email
 • IP adresu zařízení v síti Internet, se kterého provádíte přihlášení
 • Další kontakní informace, které si nastavíte ve svém účtu, případně fotografii.
Uchováváme informace, které odesíláte pomocí formulářů na stránkách. Například, když vkládáte
 • Pozvánky na akce
 • Inzeráty
 • Reklamní upoutávky
 • Odpovědi na inzeráty
 • Komentáře a hodnocení
 • Přihlášky na akce
 • a další informace, které odešlete pomocí formulářů na letacek.cz
Pokud mezi údaji pošlete osobní údaje, uchováváme je. Neuchováváme citlivé osobní údaje. Žádáme návštěvníky stránek, aby je nevkládali do formulářů.

2. Účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
 • vedení účetnictví. Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • na základě oprávněného zájmu, pro poskytování služeb.
 • marketing – zasílání newsletterů, cílení reklamy na Facebooku. Pokud využíváte Letacek.CZ jako registrovaný uživatel, zasíláme občasné newslettery, ve kterých informujeme uživatele o změnách funkcí portálu. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit. Zájemcům o zasílání novinek posíláme speciální pravidelný email s upoutávkou na vybrané akce. Souhlas se zasíláním těchto novinek můžete kdykoliv zrušit ve svém uživatelském profilu. Cílenou reklamu na Facebooku zasíláme na základě Vašeho souhlasu, který také můžete kdykoliv zrušit.

3. Soubory cookies a dalších technologií

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies. Cookie je krátký textový soubor, který webová stránka odešle do prohlížeče. Tyto cookies nám pomáhají a jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ale ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopni poskytovat naše produkty a služby.

Na našich stránkách jsou také umístěny cookies následujících služeb:
 • Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí - https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing

 • Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí - https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

4. Kdo zpracovává osobní údaje

Kromě provozovatele portálu Letacek.CZ k Vašim osobním údajům mají přístup další osoby:
 1. Magdaléna Januševská Polanská, IČO: 74094131, jako spolupracovnice a spoluprovozovatelka
 2. Petra Frenzelová, IČO: 02293862, jako smluvní spolupracovnice
 3. Hostingová společnost Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, D-81549 München, Německo, kde je umístěn náš web server a databáze Letacek.CZ.
 4. Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy. Facebook používá cookies na našich stránkách. Také mu můžeme předávát emailové adresy našich uživatelů, kteří vyjádřili souhlas s tímto využitím pro lepší zacílení reklamy v síti Facebook.

5. Předávání údajů mimo EU

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech předávat také do zemí, kterou nejsou součástí Evropské unie. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný příjemce zaváže dodržovat některé z následujících standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí a dostupných na adresách
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

6. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit e-mailovou zprávou na info@letacek.cz, případně použijte kontaktní formulář. Zároveň můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz
 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou náhradu administrativních nákladů.
 • Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat vaše osobní údaje pokud
  1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  2. zpracování je protiprávní,
  3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
  4. nám to ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7. Závěrečná ustanovení

Toto sdělení se vydává na dobu neurčitou.
Toto sdělení můžeme kdykoliv změnit formou vydání jeho nového úplného znění; jeho aktuální znění je uveřejněno na webové stránce www.letacek.cz/text?c=privacy
Datum poslední verze tohoto sdělení je 29. května 2019.