Podmínky použití stránek Letacek.cz

Používání internetových stránek letacek.cz se řídí níže specifikovanými podmínkami. Používání stránek letacek.cz znamená, že jste se seznámili s těmito podmínkami, akceptovali je a zavázali se je dodržovat.
NISHKAM - Jurij Januševskij, IČ: 44913834, dále jen provozovatel, si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího oznámení. Doporučujeme průběžně kontrolovat tuto stránku a obeznámit se s případnými změnami těchto podmínek.

Návštěvník stránek letacek.cz používá tyto stránky z vlastní iniciativy a je zodpovědný za to, že tak činí v souladu se zákonem a místními předpisy. Provozovatel neposkytuje žádné záruky, výslovné nebo odvozené, v souvislosti s informacemi uvedenými na těchto stránkách, včetně záruk přístupnosti, přesnosti, včasnosti a úplnosti informací. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jekékoliv přímé nebo nepřímé ztráty anebo škody, vzniklé v důsledku používání těchto stránek nebo jejich obsahu.

Návštěvník stránek Letacek.cz používá tyto stránky pouze za účelem vyhledávání nebo vkládání informací zaměřených na osobní růst a transformaci - články, pozvánky na akce, kurzy, semináře, nabídky individuální práce, inzerci, reklamu apod. Pro jakýkoliv jiný účel použití těchto stránek je nutné obdržet písemný souhlas provozovatele.

Vložením obsahu dává uživatel právo provozovatelovi tento obsah upravovat. Vkladatel obsahu ručí a odpovídá za veškerou svou činnost na stránce. Návštěvník stránek Letacek.cz souhlasí, že bude dodržovat následující pravidla:

Registrovaný uživatel dává souhlas provozovateli zasílát zprávy informačního charakteru a obchodní nabídky, týkající se stránek Letacek.cz a organizace akcí, kurzů, seminářů. Obvykle zasíláme pravidelný Newsletter 1x měsíčně zdarma. Služba pro častější informování emailem je v přípravě a k ní je možné se kdykoliv přihlásit nebo odhlásit.

Provozovatel neschvaluje ani nekontroluje obsah webů třetích stran, na které vedou odkazy z těchto stránek. Za jejich obsah nenese žádnou právní ani jinou odpovědnost. Používání webů třetích stran podléhá podmínkám použití těchto webů.

Registrovaný uživatel Letacek.cz může sám kdykoliv zrušit svůj účet a tím odstraní veškeré informace, které dříve na stránky vložil.

Placené služby na Letacek.cz

Registrovaní uživatelé mohou využít některé placené služby, jako např. reklama, zvýraznění propagace, speciální služby pořadatelům apod. Placené služby jsou jasně označeny a jejich cena je uvedena v místě objednání služby. Pro využití placených služeb je potřeba "nabít kredit" - zaslat peníze na bankovní účet provozovatele s přiděleným variabilním symbolem. Provozovatel nevrací zpět peníze zaslané na kredit, ani při zrušení účtu. V případě, že svůj kredit nevyužijete více než 2 roky, provozovatel ho automaticky sníží o 365 Kč jako správní poplatek. V následujících letech se stav kreditu znovu sníží o 365,- za každý rok neaktivity. Automatickému snížení kreditu můžete kdykoliv zabránit tím, že např. zvýrazníte svou akci, nabídku individuální práce apod.

Poslední úprava podmínek 9. června 2022.