Osobní konzultace, sebepoznání, andělské rodinné konstelace - Bc. Broňa Kubějová

S vesmírnou pomocí poskytuji vhledy, které klientům umožní pohlédnout na svůj problém (zdravotní, finanční, vztahový, pracovní aj.) z jiného úhlu pohledu.
Pomáhám rodičům s dětmi, kteří jsou citlivé a vidí duchy. Pomáhám lidem čistit bydlení, prostory, kde mají "problém se zemřelými" nebo rodovými kletbami.

Nabízím lidem možnost vyřešit své problémy s vesmírnou podporou. Ukazuji jim směr, vracím je k jejich pravé podstatě. Aby se rozpomněli na své poslání tady na Zemi a začali používat své dary a schopnosti.

Pomáhám jim odkrýt příčinu nepříjemné situace, dát ji do souvislostí v současnosti i v minulém životě. Díky pochopení, přijetí a odpuštění se vše vyčistí a karmická lekce je zvládnuta :-).

Ráda se s Vámi setkám osobně nebo online. Náhody neexistují. Pokud Vás nabídka zaujala, následujte svou intuici :-).

Těším se na Vás.
Broňa

Kvalifikace a zkušenosti

Poradenství se věnuji od roku 2009. Za ty roky jsem pomohla spoustě lidem. Díky spolupráci se mnou se narodilo 5 dětí :-).

Prošla jsem školou Hadžiki. Absolvovala jsem v Praze v letech 2009-2011 tři víkendové semináře Charlese Virtua a kurzy LSVJ.
Ve Zvolenu jsem prošla 2 semináři na terapeutickou práci s ladičkami - léčení zvukem.

Více informací a objednávky na www.bronakubejova.cz.