Human Design - Martina Chvátalová

Human design (HD) je logický systém, který velmi detailně mapuje genetický kód každého člověka. Poskytuje praktický nástroj pro sebepoznání a možnost přirozeného rozhodování. Systém je složen z široké škály atributů, které reprezentují různé aspekty lidských projevů a charakteristik.

Na základě data, místa a přesného času narození vygeneruje speciální software Human design mapu. Mapa vizuálně zobrazuje konkrétní atributy našeho vědomého i nevědomého fungování a jejich vzájemné vazby.

Cílem HD je ukázat člověku, co je mu dané, kde jsou jeho omezení a potenciál k učení a moudrosti. Pro celkové pochopení mechaniky designu člověka je dobré začít osobní analýzou, tedy základním výkladem.

Na základně mnohaleté praxe a experimentování s HDS nabízím osobní výklad Vašeho designu včetně navazujících konzultací (dle potřeby). Dále nabízím partnerské výklady a výklady pro děti. Více informací naleznete na www.martinachvatalova.com, na instagramu: @human_design_mch a na facebooku: Human design - Martina Chvatalova.

Kvalifikace a zkušenosti

Human designem se zabývám od roku 2009. V roce 2018 jsem získala mezinárodní certifikát – professional Human Design Analyst (vč. partnerské analýzy a analýzy životních cyklů) a v roce 2020 Child Development Analyst (analýza vývoje dítěte). Dále se aktivně vzdělávám a účastním dalších kurzů, abych prohloubila své znalosti a dovednosti. Osobní výklady nabízím od roku 2020.


 Cena za hodinu: od 450 Kč — do 1 500 Kč

Poslední aktualizace: 27.2.2024