Human design - Lavanya Jelínková

Human Design popis

Mapa Human designu je vynikajícím nástrojem poznání sama sebe, který nejen vypovídá o konkrétním nastavení daného člověka k okolnímu světu, popisuje jeho talenty a dary, ale tím nejdůležitějším je pochopení a uvedení do praxe jedinečného způsobu jednání a chování daného člověka tak, aby mohl využívat příležitosti ve svém životě na základě svého plného potenciálu. Aby už dál nekonal to, co mu nepatří, jednoduše řečeno " neházel sám sobě klacky pod nohy". S tím souvisí správný výběr kvalitního partnera, porozumění rozdílnosti mezi ostatními lidmi, schopnost nalezení povolání, které může přinášet nejen osobní naplnění, ale i finanční spokojenost, umožnění narovnání mezilidských vztahů apod.

Jeden z nejefektivnějších nástrojů poznání sebe sama dnešní doby a zároveň schopnosti orientace kdo jsem, kde jsem a kam mohu jít za předpokladu, že budu využívat svou vnitřní autoritu. Je to návrat do okamžiku, kdy jsme přirození. Dochází zde často k uvědomění, že jedinečnost a přirozenost je tou jedinou správnou cestou pro každého z nás.

Kvalifikace a zkušenosti

3letá praxe, škola Human design - Jakub Střítezský