Meditační pobyty, duchovní obrazy, regrese - Kateřina Pfeiferová

Jsem malířkou duchovních obrazů a současně s touto cestou se pojí také meditační praxe, kterou nabízím pro veřejnost.
Celistvost mé cesty doplňuje praxe hlubinné regresní terapie.

Dotek se Stvořením, to je velmi pomalý pohyb spojený se zvukem.
Jako Božská Bytost jsme se našimi prioritami a nevědomostí silně odklonili od Zdroje Stvoření, Vesmíru jako Celku. Od toho Božského v nás.
Mnozí strádáme psychicky, fyzicky…
Spojení mezi námi, Zemi, Vesmírem, Bohem, Stvořením může být posíleno. Zvědoměno.
Právě jemnou praxí pomalých a moudrých pohybů, které aktivují vnitřní vrstvy nás.
Zvuk vstupuje do každé buňky jako píseň… a zní… Pomalý pohyb aktivuje vnitřní stabilizační systém.
Osloví krevní řečiště, krvetvorbu, jde až do morku kostí.
Revitalizuje a přináší – Spojení se Zdrojem.
S vitalitou, čistým zdrojem odkud proudí život a neopotřebovanost.