Individuální práce Michaela Morávková

Nabízím individuální energetické léčení a čtení. Tato vnitřní práce vám pomůže:
- znovu načerpat sílu a nalézt rovnováhu mezi tělem, myslí a duchem
- pouštět nezpracované energie z těla, které vytváří zmatek a chaos
- více vlastnit váš osobní prostor, vytvořit zdravé hranice a víc žít svůj plný potenciál
- získat jistotu spojenou s vaším novým krokem, se změnou a v jejím snadnějším průběhu
- získat vhled do otázek, na které hledáte odpovědi přímo od svého vyššího vedení
- spirituálně růst a objevovat vaši spirituální pravdu a svobodu.

Organizuji také kurzy jasnovidné meditace a každý měsíc workshopy na aktuální témata. Práce s energiemi v našich tělech nám pomáhá v našem osobním růstu. Mám mnohaleté zkušenosti s prací s energiemi a meditacemi. Setkat se můžeme online v menších skupinách na kurzech nebo online při individuální práci.

Kvalifikace a zkušenosti

Spirituální hledání jsem začala meditacemi a kontemplacemi (hinduistickými,
budhistickými a křesťanskou mystikou). Postupně jsem do praxe přidávala další
dynamičtější způsoby meditace a práce s tělem (taichi, potní chýše, holotropní dýchání,
rodinné a systemické konstelace, přechodové rituály, terapie tmou, regresní terapie, tanec, šamanské techniky na setkáních Integrity Path pod vedením Daniela Cadenazziho a Maartje Kreuzen, tarot, craniosacrální terapie, sebepoznávání pomocí typologie mentálních jazyků, trochu astrologie, práce se
zemí a přírodními koloběhy…). Nyní studuji pětiletý jasnovidný trénink Cestou Intuice. V tomto intenzivním tréninku se učím, jak vnímat zranění, bolest, trauma neutrálně a ještě z té rány vnímat přicházet léčivý proud světla:-)