Individuální práce Lenka Bendová

Můj přístup je velmi celostní. Zaměřuji se hlavně na emoce, které, když s nimi špatně zacházíme, způsobují nemoce, na těle i na duchu. Proto ošetřuji také tělo, kranoiosakrální terapií, ale i dalšími hlubšími technikami a pracuji i s mentálními přesvědčeními.
Tento široký přístup je vysoce efektivní a řešení problémů může být velmi rychlé.

Kvalifikace a zkušenosti

Jsem vzděláním fyzioterapeutka, ale práce v psychoterapeutickém sanatoriu mi otevřela ještě mnohem širší obzory, které se nacházejí mezi fyzioterapií a psychoterapií.
Mám 700 hodin výcviku práce s tělem a pobyt v komunitě B. Kiegelanda v Rakousku zaměřené na práci s tělem, školu reflexní terapie, kurzy kraniosakrální terapie, kurzy techniky Emotrance, roční sebezkušenostní skupinu zaměřenou na konstelace.
Vlastní praxi provozuji už od r. 2000.
Mohu tedy mnoho profesních zkušeností podložit i bohatými zkušenostmi životními.