Martina Bazgerová - Biodanza a Kineziologie Praha

Ve své terapeutovně v Praze na Letné se ráda setkávám a provázím ty, kteří se rozhodli pro změnu. Ať už se tato změna týká seberozvoj, životního stylu, návyků či onemocnění jako deprese či psychosomatické problémy.
Kineziologie je metoda, která klada důraz na toho, kdo přichází a pomáhá mu vidět a prožít nové volby a perspektviy, tak aby bylo možné je začlenit do života.

Kromě kineziologie se věnuji i biodanze a aktivnímu šamanskému snění. V minulosti (a občas i dnes) jsem se věnovala reiki a LSVJ.

Kvalifikace a zkušenosti

Kineziologický výcvik One Brain
Reiki, LSVJ
Aktivní šamanské snění
Biodanza výcvik