Najdi všechny odpovědi, které právě teď hledáš.

Jsem především kartářka. Nabízím restart mysli i těla, terapie tělovými svícemi, ale také besedy, kurzy a přednášky s tématikou práce s vykládacími kartami.

OSUDOVÉ může být naše setkání, je-li tvým záměrem osobní růst nahoru
a dopředu. Podpořím tě v období změn, nových začátků a při zhmotňování tvých záměrů a snů. Důstojně kráčet, s vědomím toho, kdo jsem a s ochotou růst. Žít si po svém a nechat žít ostatní. S lehkostí a důvěrou riskovat toulky do nového teritoria. Mé okolí mi vše zrcadlí a s laskavostí vrací nazpět. To je moje životní vize.

Pracuji s nástroji, které slouží jako prodloužená ruka naše vědomí, se záměrem osobního rozvoje a v souladu s vesmírnými zákony.

Přijmi mé pozvání k osobnímu setkání a poznej vše na vlastním těle i duchu.

Nechej své myšlenky volně plynout u karet, negativní emoce shořet v plamenu tělové svíce a obnov svůj vnitřní klid.

www.osudovky.cz
+420777897665

Kvalifikace a zkušenosti

Jmenuji se Ilona Šťastná a při své práci ráda užívám jméno Anoli. Narodila jsem se 25.8.1990 a nyní se už více než polovinu svého života zabývám studiem seberozvojových technik. Sama sebe bych nazvala lidovým terapeutem, který provádí hledající na cestě poznání sebe sama, vlastních potenciálů a výzev, přičemž tazatele podporuji především v hledání svých vlastnách odpovědí. Nabízím podporu kdekoliv na cestě životem – počínaje různými psychoemocionálními krizemi a konče šťastným bytím. Pracuji především s kartami a s tělovými svícemi. Svoji práci podporuji především svoji bohatou životní zkušeností. Jsem ráda průvodcem, důvěrníkem a tou, co věří v potenciál každého z nás.
S Láskou Anoli Ilona Šťastná


 Cena za hodinu: od 600 Kč — do 1 500 Kč

Poslední aktualizace: 27.2.2024