Individuální práce Jana Slavice

Jsem Průvodkyně lidí na konci života, jejich blízkých a pozůstalých.
Přináším poradenství s empatií, srdcem a péčí.
Provázím individuálními rituály - Rituál DOKOLÉBÁNÍ a Rituál ZAVINOVÁNÍ konců a ztrát.
Pro větší společenství také Rituál setkání s předky, Rituál smrt a osvobození, Rituál posledního rozloučení.
Provázím rodiče při ztrátě miminka v kterékoli fázi těhotenství, při a po porodu.
Provázím i náročnými okamžiky v životě, které se souhrnně dají nazvat malou smrtí.


Co přináším a jak pracuji?
Pomoc při ztrátách
Podpořím proces uznání a propuštění ztrát ve vašem životě tak, ať můžete kráčet dál s lehkostí. Společně opečujeme vše, co je třeba ukončit.

Zkušenost
Nabízím zkušenost, praktické vyřízení agendy a provázení jedinečným posledním rozloučením vytvořeným na míru.

Plná podpora
Dávám plnou podporu a provázím důležitými událostmi v životě, abyste mohli plně využít jejich transformační a léčivý potenciál.

Soucit i jistota
Dokáži zprostředkovat profesionální a jedinečný přístup, kde spolu-tvořím bezpečný prostor pro vše, co si žádá pozornost.

Kvalifikace a zkušenosti

Jsem akreditovaná poradkyně pro pozůstalé.
Absolvovala jsem komplexní výcvik Deathwalker u Zenith Virago.
Kontinuálně se vzdělávám v otázkách paliativní a hospicové péče.
Jsem spolu - lektorkou seminářů K smrti dobrá cesta, kde provázím prožitkovou a sebezkušenostní částí.