Individuální terapie, provázení, léčení - lidí i zvířat

~ Emoční kód
~ Metamorfní technika
~ EFT
~ Svalové testování pro získávání odpovědí "Ano / Ne"
~ Regresní provázení - do příčin zdravotních potíží, do částí těla, do příčin potíží v různých směrech
~ Konstelace, konstelační techniky
~ Energetická podpora, léčení
~ Čistící terapeutické techniky a koučování
~ Komunikace se zvířaty
~ Technika koherence srdce a mozku
~ Energetické náramky na míru
~ Ženské, mužskoženské kruhy
~ Semináře
~ Ceremoniální kakao
~ Kvantování, zhmotňování záměrů

Kvalifikace a zkušenosti

Mám spousty kurzů, výcviků, ale i vlastní životní zkušenosti a poznání, které kombinuji s laskavým přístupem.