Individuální práce Mgr. Petr Růžička - kouč, lektor, terapeut, VŠ učitel, hudebník a autor

Individuální terapie, párová a rodinná terapie, psychosomatika, seberozvoj, výchovné poradenství, life coaching, executive coaching, výcviky koučů, pozitivní myšlení a pozitivní komunikace, redukce stresu, relaxace, meditace...

Věřím, že žít a pracovat s radostí, spokojeností a s pocitem vnitřního naplnění je možné, pokud se pro to rozhodneme.

Mým posláním je provázet vás na cestě ke spokojenějšímu životu a práci, v nichž máte čas na to podstatné.

Víte a ctíte to, co je pro vás v životě opravdu bytostně podstatné a cenné?

Život mne přivedl k práci herce a moderátora, VŠ učitele, psychoterapeuta, učitele jógy, muzikanta, konzultanta, lektora, kouče a permakulturního hospodáře. Nejen díky těmto životním zkušenostem vím, co a proč je pro mne podstatné a cenné.

Vyhledávají mne především ti z Vás, kteří jste ve svém životě dospěli k poznání, že pouhá maximalizace zisku nepřináší naplnění smyslu života. Že tučné konto v bance nenahradí životní zážitky, a že děti stojí více o čas svých rodičů, než o jejich peníze.

Právě Vám pomáhám hledat odpovědi na podobné otázky:

 Proč žiji?
 Proč chodím do práce?
 Bez čeho si svůj život nedovedu představit?
 Co má pro mne nejvyšší hodnotu?
 Co mi dělá největší radost?
 Co tady po mně zůstane, až z tohoto světa odejdu?
 Dosahuji většiny naplánovaných cílů?
 Pracuji proto, abych žil(a)? Nebo žiji proto, abych pracoval(a)?
 Zvládám svůj život a práci relativně v pohodě? Nebo mám pocit, že už jedu na "záložní baterie" a obávám se další zátěže?
 Jsem v dobré tělesné, psychické, sociální a spirituální kondici?
 Zvládám konflikty s nadhledem, umím tolerovat jinakost a "nedokonalost", mám se zdravě rád(a)?

Společně pak obvykle rozvíjíme následující témata:

Důležitost osobní vize a mise
Cesta je důležitější, než cíl. Cesta bez cíle je však blouděním.
Bez osobní životní vize a mise stále jen běžíme ve veverčím kole.

Seberealizace
Žádný pracovní úspěch není izolovaný, všechny jsou zasazeny do kontextu našeho života. Jen jasné osobní cíle, sny a životní poslání nám dávají smysl toho, proč vyděláváme peníze.

Priority
Nežijeme proto, abychom pracovali, pracujeme proto, abychom žili. Jen pokud máme jasné priority v osobním životě, můžeme úspěšně nalézat priority v práci. Dáváme rodině, přátelům, koníčkům a spiritualitě prioritu, kterou si zaslouží?

Profesní a osobní rozvoj
Problém je problémem jen pokud jej jako problém chceme vidět. Úspěch záleží na odvaze nahlížet a dělat věci jinak.

Pozitivní myšlení
Naše přesvědčení určují, jakou kvalitu náš svět bude mít, zda v něm budeme úspěšní a šťastní, či zda se „rozhodneme“ být bezmocní a nešťastní.
To, jaký je svět, ve kterém žijeme, záleží především na tom, jak o něm smýšlíme. Neboť neurovědy jednoznačně říkají, že mozek nezrcadlí vnější realitu, nýbrž ji konstruuje na základě předchozí zkušenosti a z ní vyvěrajících očekávání.
Chcete si udržet či rozvinout pozitivní přístup v práci i osobním životě?

Jak pracuji?
 S jednotlivci, týmy i širokou veřejností.
 U mne, u vás, na neutrální půdě i přes SKYPE, ZOOM, WhatsApp...
Co nabízím?
 koučování, školení, konzultace, supervizi, individuální, párovou a rodinnou terapii, programy snižování stresové zátěže, manažerské meditace...

Kontakt: https://kouc.eu/kde-mne-najdete/
kouc.eu@gmail.com
mobil: 603 737 841
SKYPE: kouc.eu

Kvalifikace a zkušenosti

Kvalifikace:
21 let zkušeností kouče a lektora manažerského rozvoje, 26 let zkušeností terapeuta a lektora osobního rozvoje, absolvent psychologie FFUK, certifikovaný psychoterapeut, kouč - člen EMCC, přes 2500 hodin výcviků pro práci terapeuta a kouče, přes 4000 hodin koučování a mentorinku, kouč řady topmanažerů významných firem

Inspirace:
všichni, kdo snoubí úspěch s pokorou, ambice se spokojeností a osobní prospěch s altruismem

Motto:
Je jen jedna doba, kdy je podstatné růst. Ta doba je teď. (Buddha)


 Cena za hodinu: od 1 000 Kč — do 3 500 Kč

Poslední aktualizace: 27.2.2024