Lucie Aisha Jizerská - Individuální konzultace

Jsem somatická koučka, průvodkyně na cestě k sobě dle přístupu Gábora Matého, lektorka osobního rozvoje, facilitátorka ženských kruhů a krizová interventka.
Pomůžu vám zbavit se nefunkčních vzorců v životě a znovu se spojit se svou autenticitou a vnitřním vedením.

Jak pracuji?
Můj přístup je holistický, tedy zaměřený na propojení všech částí, které se podílejí na našem fungování ve světě – těla, emocí a mysli. Pracujeme tady a teď – tedy v propojení se svým tělem, které jediné nám dává pravdivé a aktuální informace o tom, kde teď jsme; naproti tomu mysl to dokáže „okecat“ a vytvořit iluzi čehokoli, co se jí hodí. Nevyhýbám se minulosti a zároveň se v ní nehrabeme, není důležitý příběh, ale to, jak se klient cítil. A s tím pocitem můžeme pracovat teď a tady. Zpracováním a přepsáním bolestných zkušeností a jejich zvědoměním v bezpečném prostoru může klient nefunkční emoční vzorce a vzorce chování opustit a nastavit tak novou budoucnost.

Během své mnohaleté cesty sebepoznání jsem prošla mnoha kurzy a výcviky, naučila se různé techniky a seznámila se s nástroji umožňujícími dostat se jemně a bezpečně k místům, která potřebují pozornost a mají potenciál se uzdravit a vyrůst. Při práci s lidmi mezi nimi vybírám intuitivně v souladu s aktuálním naladěním klienta. Nejčastěji a nejraději využívám:

* Práce s tělem, dechem a emocemi
Vedu vás k uvědomění si toho, co se děje ve vašem těle tady a teď a vytvářím prostor pro to, abychom s tím mohli jen tak být a dovolit, aby se něco proměnilo.

*Konstelační naciťování
Do situace můžeme vnést světlo, když zaujmeme roli někoho jiného nebo se naladíme na některou ze svých vnitřních částí. Pochopením na mentální úrovni a zároveň prožitím emocí druhého se posuneme na jinou úroveň, kde můžeme lehce najít řešení.

*Soucitné dotazování Gábora Matého
Práce se záměrem, všímavostí (mindfullness), přijetím, sebe-soucitem, zvědavostí a vědomím toho, že vše, co v naší psychice někdy vzniklo, mělo svůj hluboký smysl.

*Práce s částmi naší psychiky (IFS)
V naší psychice žije spousta částí, které se odštěpily v důsledku traumatu nebo náročné situace v našem dětství, jsou „zamrzlé“ v době svého vzniku a dnes nám často neslouží tak, jak bychom potřebovali. Jejich přijetím se s nimi můžeme domluvit na nové roli.

*Somatické koučování
Klasické koučování podle modelu GROW obohacené o práci s tělem, emocemi a moje vhledy.

*Hlubinná imaginace
Cesta do vnitřní krajiny s vaším vnitřním průvodcem (zvířetem či jinou bytostí), bezpečný způsob práce s hlubokými zraněními a traumaty. Cestu je umožněna odevzdáním se vesmírné prastaré moudrosti a hluboké důvěry v proces a propojení s veškerenstvem.

Kvalifikace a zkušenosti

COMPASSIONATE INQUIRY (Soucitné dotazování), 2022-2023
Roční výcvik , Gábor Mathé

SOUHRNNÝ VÝCVIK V TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCI, 2022

BIOSYNTETICKÁ PŘÍPRAVKA, (36 h), 2021, Institut Biosyntézy

KURZ ZRALÉ KOMUNIKACE, ZRALÉHO PARTNERSTVÍ, KVANTOVÉ PŘEPISY, 2020-2023; Iveta Havlová

VÝCVIK V SOMATICKÉM KOUČOVÁNÍ, 2020, uznán ICF, Adéla Barešová a Ondřej Charvát

HLUBINNÁ IMAGINACE (Deep Imagery) 2016-2019;
tříletý sebezkušenostní výcvik v hlubinné imaginaci, Raffaela Mayana Romieri (A), + Steve Gallegos (USA), 07/2016.

PROBUZENÉ ŽENSTVÍ, 2017, Sunder Komala (BRA)

NENÁSILNÁ KOMUNIKACE, 2017
Intenzivní tréning nenásilné komunikace, Ivana Horáková (ČR) a Susana Rusch (NL).

VÝCVIK PRO ŽIVOT (TRAINING FOR LIFE), 2011-2013, dále 2015-2018 (asistence)
Dvouletý sebezkušenostní výcvik zaměřený na sebepoznání, Sunder Komala (BRA) a Gregor Khushru Steinmauer (A)