kraniosakrální terapie a trauma SE práce s Lenkou Lorien

Kraniosakrální biodynamická terapie

Kraniosakrální terapie je neuvěřitelně účinná forma léčení, která pomáhá uvolňovat nemoci a bloky těla, a to jak psychické, tak fyziologické. Tyto bloky se kumulují během života v důsledku různých traumat, zranění či nemocí. Bloky ovlivňují tkáně, což později vede k nemoci a dysfunkci těla. V této terapii se pracuje s uvolněním a znovunastolením vitality, Dechu života, prány či životní energie. Tato energie zodpovídá za zdraví a energii v našem těle.

Z kraniosakrální terapie mohou mít užitek téměř všichni lidé a může pomoci ve většině zdravotních problémů od bolesti až k chronickým zdravotním problémům. Kraniosakrální terapie je prováděna terapeutem, který se lehce dotýká těla pacienta. Tento lehký dotek se může provádět na hlavě klienta (cranium), křížové kosti (sacrum) nebo jiné části těla tak, aby terapeut pociťoval pod svýma rukama pohyb tkání, pohyb tekutin v těle a vitalitu.Co je to somatické prožívání (SE – Somatic Experiencing®)?

Somatické prožívání je terapeutický přístup k traumatizující události, která využívá uvědomování si vlastního těla. Tato technika je výsledkem více než 40 let pozorování, zkoumání a praxe biologa Dr. Petera Levina a pozitivně pomáhá lidem na celém světě. Tento přístup je založen na tom, že člověk má přirozenou schopnost překonat a zpracovat následky traumatu. SE obnovuje zdravou seberegulaci a vrací traumatizovaným jedincům pocit živosti, uvolnění a celistvosti, o něž následkem traumatu přišli. Peter Levin tento přístup aplikoval při práci s válečnými veterány, obětmi znásilnění, holocaustu, dopravních nehod, s lidmi trpícími pooperačními traumaty či chronickými bolestmi a dokonce při práci s dětmi, které zažily traumatický porod.

Lidé, kteří zažili některý druh traumatizující události, jsou často velmi citliví a proto je při terapii prvotním krokem vytvořit místo, kde se cítí klient bezpečně. Terapeut se přizpůsobuje potřebám klienta a klient si může zvolit jakékoliv místo k sezení, jakoukoliv vzdálenost od terapeuta. Klientova potřeba bezpečí je naprostou prioritou. Poté probíhá verbální komunikace, při které terapeut obrací klientovu pozornost ke vnímání vlastních tělesných prožitků. Celý rozhovor probíhá v atmosféře bezpečí a pohodlí, klient vůbec nemusí traumatizující událost popisovat nebo dokonce znovu prožívat. Metoda se naprosto vyhýbá retraumatizaci klienta. Na závěr terapie se klient orientuje v daném místě a čase, je v přítomnosti. Při úplně prvním sezení je samozřejmě klient obšírněji informován o principech metody SE a též o principech traumatu; může pak sám posoudit, jak na něj terapie působí.

lenkalorien.com
lecivy-dotek.cz
Kvalifikace a zkušenosti

2007-2009
Dvouletý výcvik v kundalíni józe, Londýn UK, karamkriya.com

2009-2011
Dvouletý terapeutický výcvik v biodynamické craniosakrální terapii Londýn UK, cranio.co.uk

2010
Roční výcvik v thajské masáži, Londýn UK, muditathaiyoga.com

2011
Peter Levine, seminář práce s traumatem, Londýn UK

Práce s Matkami a dětmi v craniosakrální terapii, postgradualní kurz, Londýn UK

Thajská terapeutická masáž a akupresura, Thajsko, Chiang Mai

2012
Reflexní segmentová masáž, Praha, kurzy-maserske.cz

Lymfatická masáž, Praha, kurzy-maserske.cz

Masér ve zdravotnictví, Praha, kurzy-maserske.cz

Dornova metoda, dornova-metoda.com

Základy bodypsychoterapie a práce s vnitřním dítětem

2015
Asistence kraniosakrální práce s miminky a porodním traumatem se Sheilou Kean, Praha

2016
Asistence posgraduální kurz kraniosakrální dynamiky s Michaelem Kernem, Praha

2014-2017
Tříletý výcvik – Somatické prožívání, práce s traumatem, Praha, somatic-experiencing.cz

2017
Asistence Breath of Life London