Láska je skutečnou a pravou cestou -www.tomborl.cz

Inzerát z rubriky Různé. Pro návrat na výpis inzerce klikněte tady.
30.10.2012, Úterý, 10:09

Každý člověk, pokud sem přijde a je na této Zemi, má zde místo a je třeba, aby každý z nás na sobě zapracoval!!! Je zcela možné žít v lásce a nehledat rozdílu, je třeba vstoupit ke každému srdci, je třeba toto probuzení lásky probudit v každém z nás!!! CHTĚJTE SE PROBUDIT!!! Zcela jasnou nadějí nás všech je láska, která plodí ctnosti a blízkost!!

Uvědomme si zcela, že tato láska je jediná možnost, jak dosáhnout plné naděje, jak žít v harmonii a plné blízkosti jeden k druhému a nacházet vzájemnou podporu!!! Uvědomme si zcela jasně a plně, že to je jediná pomoc naší civilizace a touto jedinou pomocí je láska!!! Prosím každého člověka, ať se snaží žít živou lásku, neboť to je jediná možnost nás všech, abychom mohli žít dále na této Zemi a zachovali podmínky pro každý život. Věřte, že láska plodí vše, co potřebujeme pro naše bytí!! Hluboce vás prosím, uvědomte si to, co zde píši, plně a živě, protože je to velice důležité, neboť každý život má nárok, aby mohl žít plně a důstojně a byl tak plně harmonicky zachován!! Žijte lásku, je to velice důležité!!! LÁSKA JE ŽIVOT A ŽIVOT JE LÁSKA. S živoucí láskou k vám Tom.
Tom Borl

Odpověď na inzerát