Bernadeta Hodkova Getting Better School

GETTING BETTER SCHOOL studium Holistické Regresní Terapie a Spiritualni Regrese Mezi Životy.

Programy studia a vyucujici je akreditovan mezinarodni spolecnosti pro regresni terapii EARTh, ktera udrzuje vysoky standard a profesionalitu ve vyuce a praktikovani regresni terapie.

Školu založila BERNADETA HODKOVÁ.
Původem z Prahy, žije v jihozápadní Francii, kde má svou soukromou praxi. Specializuje se na holistickou regresní terapii, spirituální regresi mezi životy, channeling, na léčebné pobyty v ústraní (retreat) a reiki. Vede workshopy a kurzy malých skupin.

Je členkou sdružení Spiritual Regression Therapy Association a profesionální členkou Earth Association For Regression Therapy (Světová Asociace pro regresní terapii) EARTh. Založila školu Getting Better, je její akreditovanou učitelkou a tyto její kurzy, tedy základní i pokračovatelský, jsou výše uvedenou společností uznávány.

Přispěla do publikace EARTh Regression Therapy for Relationship Issues, (EARTh 2013, ed. David Graham, Regresní terapie vztahových problémů), k Report - Therapist Survey of E.T. Client Experiences (2020, ed. David Graham, výzkum E.T. prožitků), jakož i do časopisu International Journal For Regression Therapy (IS28).

Akce Bernadeta Hodkova Getting Better School

Bernadeta Hodkova a Maria Baudyšová ~Zahraničí
Bernadeta Hodkova, Iveta Pravdova Jižní Čechy
Bernadeta Hodkova ~Zahraničí

Níže uvedené akce proběhly v minulosti:

Bernadeta Hodkova ~Zahraničí

Články Bernadeta Hodkova Getting Better School

Znáte Bernadeta Hodkova Getting Better School? Přihlaste se a přidejte své doporučení.