Balanční techniky Ostrava

Tajemství pánevního dna I.
Jednodenní seminář pro ženy v Ostravě
Info: balancnitechniky-ostrava.cz/kurzy

Tel.: 603 276 572

Akce Balanční techniky Ostrava

Máte dobré zkušenosti s akcemi Balanční techniky Ostrava? Podělte se!