Balanční techniky Ostrava

Tajemství pánevního dna I.
Jednodenní seminář pro ženy v Ostravě
Info: balancnitechniky-ostrava.cz/kurzy

Tel.: 603 276 572

Akce Balanční techniky Ostrava

Níže uvedené akce proběhly v minulosti:

Gabriela Tarika Sovadinová Severní Morava a Slezsko
Gabriela Tarika Sovadinová Severní Morava a Slezsko
Gabriela Tarika Sovadinová Severní Morava a Slezsko
Gabriela Tarika Sovadinová Severní Morava a Slezsko
Gabriela Tarika Sovadinová Severní Morava a Slezsko
Gabriela Tarika Sovadinová Severní Morava a Slezsko

Máte dobré zkušenosti s akcemi Balanční techniky Ostrava? Podělte se!