Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.

Klub Šalamounek je součástí Spolku pro rozvoj svobodného vzdělávání a od roku 2015 se zabývá
volnočasovými aktivitami pro děti od 6 měsíců, mládež i dospělé. Tato občanská iniciativa vznikla na základě potřeby vytvořit respektovanou a inspirativní alternativu ve výchově a vzdělávání dětí s cílem podpořit vznik mezigenerační komunity. Hlásí se k hodnotám, které vycházejí z tradice a historie naší země a opírají se o filozofii a principy moderní pedagogiky. Naše aktivity jsou zaměřené na zážitkovou pedagogiku, rozvíjí kreativitu, lidské vnímání a ohleduplnost. Začínali jsme se 3 kroužky pro nejmenší a v současné době Klub Šalamounek provozuje 12 pravidelných aktivit pro děti a mládež. Organizujeme ročně 10 slavností, které mají nejen vzdělávací charakter a jsou úzce spjaty s historií a tradičními zvyky. Součástí naší činnosti jsou i aktivity pro dospělé, především přednášky a dílny pro veřejnost. Během prázdnin pořádáme kolem 8 příměstských táborů pro děti od 4 do 15 let, jichž se účastní téměř 100 dětí.

Akce Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.

Nenalezen žádný záznam
Znáte Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.? Přihlaste se a přidejte své doporučení.