Pátek
24
dubna
Neděle
26
dubna

Tanec sedmi archetypů - OD DIVOKÉ ŽENY K VESMÍRNÉ MATCE

Silvia Henniger
Zvu Tě na jedinečný (nejenom) taneční seminář, prožitkovou cestu za sedmi archetypy tvého života - OD DIVOKÉ ŽENY K VESMÍRNÉ MATCE.

Představ si svůj život jako jedno velké království.
V království je sedm autonomních území (možná znáš jak 7 čaker).
Každé území představuje jedno téma tvého života a plní v království svojí nezastupitelnou roli.
Každé území má svého vládce,( archetyp), který je nositelem darů a kvalit toho kterého území.

V samém Centru Království sídlí a vládne královna.
Přišla na svět, aby sloužila lásce, světlu a vyššímu dobru.
Všechna území a jejich vládcové (archetypy) jsou ve službách královny.
Pomáhají jí plnit její misi, stráží jí, i její trůn.

Horní království a jeho 3 území propojují královnu s vesmírem, se spirituálním světem.
Dolní se Zemí a světem hmoty.

Když sedí královna pevně na svém trůnu a plní svojí misi, v království vládne mír, rovnováha a vzájemná spolupráce vládců všech území.
Královna čerpá z jejích podpory, darů a moudrosti.
Pak vládne moudře a spravedlivě. Její srdce září a přináší světu své dary, plní na zemi svoji misi.

Rozkvétá celé její království, i vše kolem

Když ale královna z nějakého důvodu na svoji misi zapomene, na svůj trůn nezasedne, nebo z něho nějakého důvodu sestoupí, v celé její říši, ve všech jejich územích zavládne chaos.

Rovnováha v celé říši je narušena.
Královna ztrácí nejenom svůj trůn, ale také svoji sílu.
Přichází také o plnou podporu, spojenectví a dary všech ostatních šesti území a jejích vládců.
V království pak zavládne zmatek, protože královna, která nesedí na svém trůně, nemá sílu vládnou svému království, pomalu zavírá své srdce a zapomíná na svoji pozemskou misi.

A tak se může stát, že Divoká žena, vládkyně jednoho z území dolního království, která poskytovala královně půdu pod nohama, důvěru a pocity bezpečí a také instinktivní sílu, se někde zatoulá a vytratí.
Královna je pak odpojena od Země, jejich darů, od svých kořenů i instinktů

Milenka vládkyně další země dolního království, která poskytovala královně spojení se světem smyslů emocí a potěšení, učila ji kreativitě, hloubce a odevzdání, zůstane sevřená, uvězněna v pocitech strachu, viny a studu.
Královna pak nemá přístup ke své ženské energii, pocitům a opravdovým emocím, nedokáže se uvolnit, užívat si život, potěšení, nebo si naopak dělá co chce a sexualitu používá jako nástroj manipulace …

Princezna bojovnice, třetí vládkyně dolního království, která podporuje naplnění posvátné vizi královny a strážkyně jejich darů, ztrácí chuť, odvahu i sílu bojovat za svojí královnu, nebo naopak bojuje, plná vzteku, bezmoci a agrese, mnohokrát ani neví proč a ve jménu čeho…
A tak královna nemá sílu, odvahu, ani vůli vykročit do života a plnit svoji misi.

A něco podobné se děje ve všech zemích horního království, protože když královna nesedí na svém trůnu, ztrácí spojení se svým srdcem, jeho dary.
Horní království má pak omezené možnosti plnit světlem její srdce a podporovat tím královnu v její misi, na její cestě životem.

A jak to žije v tvém království?
Sedí tvá královna pevně na svém trůně?
Žije tady na zemi svoji misi, plní svoje poslání?
A co dělají vládcové (archetypy) ostatních 6ti území, (6ti čaker), 6ti rovin tvého života?
Jsou ve službách královny? Jsou propojeny?
Pomáhají královně vládnout moudře, naplňovat její misi?

Chceš se se mnou na to podívat?
Chceš objevit svoji královnu, posadit jí na trůn, propojit všechny archetypy jejího království tak, aby mohla královna moudře a spravedlivě vládnou tvému království, plnit na zemi svoji misi?

Jak to uděláme, co tě čeká ?
tanec, povídání, imaginace, sdílení a různé kreativně – terapeutické techniky ti umožní nahlédnout do svého vnitřního království, prozkoumat 7 archetypů tvého života, jejich kvality, vzájemnou dynamiku - prostě jak to v tobě žije a a jaký to má vliv na tvůj život, na to, jak žije tvá královna, která už určitě netrpělivě čeká, až jí posadíš na svůj trůn.

Co ti seminář přinese ?
Do svého života si odneseš podporu 7mi "nových přátel", 7mi archetypů, které ti pak pomůžou podporovat tvoji královnu na jejím trůnu, propojit skrze své srdce Nebe se Zemí, vědomě žít a transformovat svůj život. Do větší harmonie a rovnováhy ve všech jeho oblastech.

Líbí se ti záměr semináře?
Líbí se ti svobodně tančit, tvořit, objevovat a dozvídat se o sobě vždy něco nové?
Procházet přitom hlubokou vnitřní prací?

Zvu Tě na tento (nejenom) taneční seminář jedinečný svého druhu a první krát s tímto tématem v České republice.

Buď u toho i ty!

Stačí vyplnit přihlášku, kterou, jako i další informace najdeš zde:
http://www.cestyksobe.com/component/eventbooking/?task=view_event&event_id=133

Těším se na setkání, Silvia

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Do akce ještě 16 dnů
Cena: 2800 /3100 Kč
Lektor: Silvia Henniger
Místo konání:
Hobšovice
Pořadatel: Káli Silvia Henniger
Lektor a poradce pro osobní rozvoj, intimní život a partnerské vztahy
Vede též konstelace, spontánní prožitkový tanec, kurzy pro ženy a pro partnerské dvojice

O své práci říká:
" Naslouchám lidem, kteří hledají sebe, i těm kterí touží žít spokojený život.
Pomáhám a podporuji je na této …

Kontakt: Silvia Henniger
Tel.: 773655872