Napište svůj komentář

Zpět na článek
Anti-spamová kontrola, zapište do políčka níže číslici pět

Mezilidské vztahy a Human Design

Je možné odhalit a pochopit zákonitosti toho, jaké vytváříme vztahy a proč? Martina Chvátalová v článku poodkrývá, jak naše vnitřní nastavení podle Human Designu "řídí" naše "vztahování" se.
Copyrights: Jovian Archive

Human Design a vztahy

Vytváření zdravých vztahů je pro mnoho lidí výzvou, ani já nejsem žádnou výjimkou. Myslím si, že je to částečně proto, že druzí lidé jsou od nás taaak odlišní, že my osobně sami nevíme, jak s nimi komunikovat naše rozdíly, aniž bychom se cítili provinile. (Zřejmě) Možná jste si všimli, že každý člověk (zvláště ti, se kterými jsme často v kontaktu)
nás nějak ovlivňuje a tím pádem i podmiňuje. Ať už se nám to líbí nebo ne. Human Design to vysvětluje jednoduše. Je to proto, že tito lidé nám většinou přináší (vnáší) do života ty aspekty naší lidské přirozenosti, které my sami máme v naší mapě otevřené, tedy proměnlivé (bílá centra, kanály a brány), a tím pádem ovlivňují naše rozhodování a jednání. 

Druzí lidé (a především skupiny lidí) nás velmi jednoduše mohou strhnout k takovému rozhodování a jednání, které bychom sami za sebe nedělali. Proč? Protože nechceme např. vyvolávat konflikt nebo vybočovat z řady. Tomuto podmínění se nelze vyhnout, protože je všude kolem nás. Už se do něj doslova rodíme. Podvědomě nás vždy bude přitahovat to, co v naší mapě máme otevřené (bílé), jelikož všichni hledáme určitý pocit celistvosti. Na tom není v zásadě nic špatného, všichni jsme nastaveni tak, abychom byli podmíněni. 


Kdy ve vztahu vzniká problém?

 Problém začíná, když si nejsme vědomi naší otevřenosti a toho, jakým způsobem nás zde druzí lidé podmiňují, protože tyto vlivy automaticky v naší mysli násobíme a jednáme podle nich. Naše mysl si vytváří strategie, kterými kompenzuje domnělé problémy, které ve skutečnosti neexistují. Otevřenost totiž sama o sobě není problém, ale pouze určitá součást nás, která je velmi nestálá a proměnlivá (podle toho, s kým zrovna jsme v osobním kontaktu). Ve vztazích to vyvolává častá nedorozumění, protože se soustředíme právě na to, co a jak nám zprostředkovává ten druhý a zapomínáme na to, jaké jsou naše vlastní charakteristiky, o které se můžeme vždy opřít. Místo toho se naše mysl snaží vykompenzovat to, co v nás je proměnlivé a náchylné k podmínění.

Například lidé s otevřeným centrem Solar Plexus (což je centrum, které řídí naše emoce a pocity v těle), mají tendenci násobit emoce druhých lidí a tím pádem se snaží vyhýbat hlavně těm negativním. Tito lidé se snaží už od malička vyhýbat konfrontaci a pravdě, aby se vyhnuli případné nepříjemné reakci jejich okolí. Tato strategie je mohla chránit v dětství, ale v dospělosti už jim samozřejmě neslouží. Proto se potřebují naučit jít do konfrontace a nebát se konfliktu, když se jedná o jejich vnitřní pravdu, která je pro ně důležitá. Když toto nevíme, do konce života se můžeme vyhýbat nepříjemným pravdám, které jsou navíc zásadní pro budování zdravých a upřímných vztahů.


Řešení

Proto je dle mě velmi důležité, abychom si byli vědomi naší otevřenosti a vnějších vlivů, vůči kterým jsme otevření. Aniž bychom podle nich řídili (měnili/ upravovali) naše rozhodnutí. Následování mechaniky našeho "Human Designu" a pochopení, jak fungujeme ve vztahu sami k sobě, nám pomůže navazovat vzájemně obohacující vztahy s druhými lidmi. Human Design nám může ukázat a logicky vysvětlit to, co nás na druhých lidech přirozeně přitahuje, v čem se od nás liší, co s námi mají společného a v neposlední řadě také to, kde jsou potenciální zdroje napětí a nedorozumění. Tím, že uvidíme a pochopíme, jak funguje dynamika našeho vztahu mezi námi a naším partnerem (ale i dítětem, sourozencem, otcem, matkou apod.), budeme schopni přijmout a následně i změnit pohled na sebe, druhého člověka i náš vztah jako celek.

Jak řekl Ra Uru Hu, zakladatel HD:
„Přijmout někoho tak, jak je, je základem všech funkčních vztahů. Není to o tom, jak se můžete změnit vy nebo jak se může změnit váš partnera/-ka. Není to tak, že teprve až on/ona se změní, všechno bude lepší a už vás s tím nebudou otravovat. To není pravda. Jediné, co se může změnit, je váš pohled, to, že vidíte pořád to stejné, ale vidíte to jinak. To, co jste dříve viděli jako problém, už nemusí být. Všechno je to o uvědomění.“


Martina Chvátalová,  květen 2022

Další odkazy:

Výzva od redakce Letacek.cz
  1. Máte své zkušenosti s Human Designem? Budeme rádi, když se o ně s námi podělíte do komentáře pod článkem.
  2. Jestli sami pořádáte kurzy a nemáte je v našem katalogu, přidejte Vaše pozvánky tady. Je to zdarma.