Dušan Jirásek - provázení na cestě k sobě, psychosomatika, terapie pohybového aparátu

Proč na provázení na cestě k sobě přijít?

Postupně se vrátíte k sobě, ke své vlastní přirozenosti. Schopnosti vnímat svou vnitřní krásu a svobodu. Schopnost být sám ze sebou, ve svém středu a tvořit svůj život, tak abyste se v něm cítili dobře, zdravě a naplněně. Schopnost mít hluboký intimní vztah sám se sebou a následně i s ostatními.

Vytvořím bezpečný prostor a podpořím vás v překonání odporů, které vyvstanou při dotýkání se nepohodlných témat a přesvědčení. Ukážu vám tzv. slepé úhly, které nevidíte, nebo nechcete vidět a na které potřebujete zaměřit pozornost.