?
-----

OBJEVTE LÉČIVOU SÍLU RODINNÝCH KONSTELACÍ | S Marcelou a Luďkem Peškovými

Marcela a Luděk Peškovi
Rodinné konstelace jsou prostředkem, jak uzdravit nezhojené rány minulost. Zviditelňují skryté vlivy, které stojí v pozadí toho, jak přemýšlíme a následně jednáme. Pracují s rovinou, která je obvykle naším očím skryta. Tak pomáhají uvědomit si důležitá fakta z našeho života a ze života celého rodu.
Mimo jiné umožňují vystoupit z nezdravé loajality k jednomu z rodičů, který se nám dětem mohl jevit jako oběť svého partnera, a pomůžou se na celou situaci podívat z jiného úhlu. Tak získáte přístup k oběma rodičům a zprůchodníte tok životní energie i od rodiče, který byl "zapovězen".
Konstelace také pomáhají uvědomit si případný vzdor či rezignaci, ve kterých se můžete nacházet, a ukazují, jak z toho ven.

Co ovlivňuje tok životní energie od našich předků? Jsou to neobvyklé osudy, které se staly a které lidé z rodinného systému nebyli schopni zpracovat. Jedná se nejčastěji o:

úmrtí dětí a osob mladších 40 let věku, tragická smrt
potraty a interupce
rozvod rodičů
závislosti
ztráta majetku nebo zužitkování neštěstí druhých
zločiny, křivdy a vězení
události války a komunismu
atd.

Zvu vás, abyste převezmali odpovědnost za své nepohodlné emoce a změnili odmítavý postoj k minulosti. Neodpouštíme-li, lpíme na spáchané křivdě. Držíme se jí a tak ztrácíme vitalitu. Nejde o to co nám udělali druzí, ale o to, co s tím uděláme my.

Těšíme se na setkání a na společnou "práci".
Marcela a Luděk Peškovi

Kontakt:
caspromen.info@gmail.com
telefon: 728 824 289

Budeme pracovat s tématy, která přinesete. Sobotní odpoledne je věnované výletu do okolní přírody nebo si můžete zaplavat v bazénu...

Cena: 2500 Kč. V ceně strava a ubytování ve dvoulůžkových pokojích.
Můžete s sebou vzít i rodinné příslušníky, kteří se nemusí účastnit programu. Cena je pro ně 1300 Kč.
https://www.caspromen.cz/uborsko-penzion-u-jandu

Spolujízda, pozitivní zkušenosti a doporučení

Cena: 2500 Kč
Lektor: Marcela a Luděk Peškovi
Místo konání:
Penzion U Jandů, Úborsko, Pošumaví
Penzion se nachází na okraji malé vešničky uprostřed polí a luk.
Pořadatel:

Kontakt: Marcela Pešková
Tel.: 728 824 289
Další způsob kontaktu: peskovamar@gmail.com