Sobota
6
června
Neděle
7
června

OD VZDORU ČI NEZÁJMU K POROZUMĚNÍ VE VZTAHU (Dvoudenní workshop nenásilné komunikace)

Helena Kurzweilová
Zažíváte okamžiky, kdy vás dítě nebo druhý člověk zcela vyvede z rovnováhy tak, že nevíte, jak reagovat?
Upozaďujete někdy sami sebe v zájmu společné pohody?
Zažíváte okamžiky bezmoci či zoufalství ve vztahu a nevíte jak to změnit?
Chcete se vyhnout manipulaci a nátlaku a nevíte jak?
Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, tak čtěte dál.

Zvu vás na PROŽITKOVÝ a INTERAKTIVNÍ dvoudenní workshop, v němž budeme společně objevovat, jak komunikovat jinak, aby nás podobné otázky už netrápily.

POHLED ZA OPONU
Žijeme v kultuře, v níž mnohé návyky chování směřují k tomu, aby člověk popíral své pocity a potřeby, aby nastavoval světu takovou tvář, o jaké se domnívá, že bude druhými přijata. Důsledkem je, že odpojujeme sami sebe od našich instinktů, které nás chrání, jednáme podle naučených vzorců a připravujeme se tím o duševní pohodu, spokojenost ve vztazích a nakonec i o naše zdraví.
Naše komunikace tak často není jasná, srozumitelná ani propojující.
Vysíláme totiž do prostoru nesoulad mezi vyřčenými slovy a mezi neverbálními signály našeho těla. Na tento nesoulad reagují velice citlivě zejména děti, které vnímají mnohonásobně citlivěji než dospělí dění v jejich těle.
Nesoulad, který vysílá mluvící člověk, dokáže vyvolat v druhém zmatek, úzkost až panické stavy.
Pokud není naslouchající vybaven schopností „číst“ ve svých emocích, což je v naší kultuře málokdo, může být snadno zahlcen napětím, které vyzařuje mluvčí, a vlastní emocionální reakcí. Jeho automatické chování pak může být vnímané jako vzdor, odpor, nezájem nebo agresivní útok. Často jde o chování, které stimuluje zvýšení reaktivity na druhé straně. Začarovaný kruh se uzavírá a konflikt se prohlubuje. 

O ČEM TO BUDE?
Změna je možná vždy.
Stačí k ní odhodlání respektovat vlastní pocity a potřeby, začít si je UVĚDOMOVAT, dovolit si je PROŽÍVAT a PRAVDIVĚ/UPŘÍMNĚ je vyjadřovat s úctou k ostatním.
Navázání kontaktu se sebou, s vlastními pocity a potřebami, a jejich vyjádření tvoří první část workshopu.
Abychom utvářeli v komunikaci rovnováhu a soulad, potřebujeme kromě respektu k vlastním potřebám projevit upřímný zájem i o potřeby druhého. Zaměříme se tedy na to, jak se naučit SLYŠET a POJMENOVAT pocity a potřeby druhého. Položíme základy EMPATICKÉMU KONTAKTU, jehož všechny přínosy se dají těžko vystihnout v několika větách.

Za všechny snad alespoň jeden. Ve vztahu k dítěti posiluje empatická komunikace jeho vlastní schopnost vyjádřit své pocity a to, co je pro něj v danou chvíli důležité, způsobem, který je respektující a srozumitelný. Posilujeme tak jeho schopnost skutečně prožít a tím i zvládnout jakkoliv náročnou nebo bolavou životní situaci bez zablokování se nebo potlačení a somatizování emocionálního stresu. Posilujeme tak významně jeho emoční inteligenci a schopnost skutečné socializace prosté všech závislostí.
EMPATIE a UPŘÍMNOST jsou doslova živnou půdou pro mezilidské vztahy.
Nahrazují prázdnotu ve vztahu životem, blízkostí a propojením. Posilují základní atributy mezilidského vztahu - důvěru a bezpečí.

TO HLAVNÍ, CO SI MŮŽETE ODNÉST
• porozumět vlastním emocím a identifikovat své potřeby
• utvářet empatický kontakt s tím druhým
• vyjádřit svou vnitřní pravdu způsobem, který snižuje riziko konfliktu
• tvořit rovnováhu v komunikaci a ve vztazích
• pečovat o vlastní autonomii a nenarušovat prostor těch druhých
• být respektujícím a respektovaným rodičem, partnerem, či kolegou
• vrátit život do komunikace a vztahů

PRO KOHO JE SETKÁNÍ VHODNÉ?
Setkání může být velmi přínosné pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s dětmi.
• Pro rodiče i prarodiče
• Pro učitele a vychovatele
• Pro všechny, kteří chtějí posílit svou vlastní sebeúctu
• Pro všechny, kteří se touží s kýmkoliv dorozumět bez nátlaku

JAK VYPADÁ WORKSHOP?
Workshop je prožitkový a interaktivní, což znamená, že teorie zabírá minimum času a je ilustrována mými osobními příklady a prožitky.
Pracujeme v bezpečí malé skupiny lidí.
Těžiště setkání spočívá v praktické aplikaci a provádění cvičení zaměřených na prohloubení nových schopností. Účastníci pracují zpravidla s vlastními životními situacemi. Není to nezbytně nutné, ale tento přístup se jeví jako nejúčinnější.
Důležitou součástí procesu je i sdílení prožitků a zkušeností s celou skupinou, které jednak napomáhá prohloubení prožitku a uvědomění, a jednak je inspirací pro druhé.
Během všech aktivit si společně uvědomujeme principy nenásilí, na nichž stojí komunikace, která pomáhá utvářet zdravé a vyrovnané vztahy a smysluplně spolupracovat.

Workshop je dvoudenní. V sobotu i v neděli začínáme v 9.30 a končíme v 17.30.

Přijďte si užít trochu skutečně lidského kontaktu, porozumění, přijetí a inspirace. Potřebujete pouze své bohaté zkušenosti a ochotu objevovat v sobě nové možnosti. Těším se na vás.
Koučka a lektorka Helena Kurzweilová

Organizátor akce Jarmila Klimešová, přihlášky zde:https://www.kurzweilova.cz/od-vzdoru-ci-nezajmu-k-porozumeni-ve-vztahu-dvoudenni-workshop-nenasilne-komunikace

Vybrané akce:

30.7.2020, 2 hodiny, 16:00 – 18:00
Bezplenková komunikační metoda a kontaktní rodičovství v praxi
A centrum o.s.
15. – 16.8.2020, 2 dny
Základní kurz NENÁSILNÉ KOMUNIKACE
Praha
3. – 4.10.2020, 2 dny
Festival Mužsko-Ženského Přátelství
Centrum Prefunda Praha Řeporyje
Datum není stanovené
Harmonie hlasu - individuální lekce
Máchova 431/21, Praha 2
16.7.2020, 3 hodiny, 18:00 – 21:00
Alchymie intimity muže a ženy v síle
Centrum zdraví Natura
17. – 19.7.2020, 2 dny
Letní Žena a divadlo
Vila Sklenářka
18.7.2020, 9 hodin, 9:30 – 18:00
Zeptej se svého těla
A centrum – Váš průvodce těhotenstvím a rodičovstvím, o. p.
22. – 26.7.2020, 5 dnů
Probuzené Mužství. Modul 2: Objev volání své duše
Skalka 22 - centrum osobního rozvoje, Skalka u Doks
25.7. – 1.8.2020, 8 dnů
Letní pobyt s jógou pro děti
Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo 539 53
Cena: 3600
Lektor: Helena Kurzweilová
Místo konání:
Praha
místo bude upřesněno
Pořadatel:
Helena Kurzweilová - Jsem profesionální kouč a lektor osobního rozvoje. Provázím své klienty přes bariéry jejich přesvědčení do světa sebedůvěry, spokojenosti a radosti.

Jarmila Klimešová - Jsem organizátorka akcí.organizuji, zajišťuji a propaguji kurzy nenásilné komunikace.

Kontakt: Jarmila Klimešová
Tel.: 732552575
Další způsob kontaktu: https://www.kurzweilova.cz/akce