Monika Michaelová

Zveme vás ke společným cestám objevení a prohloubení přirozenosti, talentu a aktivního tvoření. Přinášíme pozvánku k individuálnímu provázení, k práci ve skupinách žen a mužů a k hlubšího poznání tvořivého potenciálu párů. Posouváme se od čistě spirituální praxe a poznávání sám sebe nebo sama sebe k uvědomění vlastního potenciálu a naplňování našich životních úkolů. To, jak tvoříme svůj život, vztahy, rodinu, společenství a společnost, ve které žijeme. Čas strávený v přírodě je nejen lékem ale v současné době velkou inspirací a učením o přirozených cyklech v nás.
Těšíme se na setkání a společné putování po vnitřní i vnější krajině života. Monika Michaelová

“Po mnoha letech výcviků a praktikování tantry, šamanismu, terapie a přírodních rituálů jsem se na půl roku dostala do učení přírodní moudrosti s domorodými kmeny jižní Ameriky a především původními obyvateli KOGI, “indigenous”, kteří žijí v horách v severní Kolumbii oddělení od civilizace. Jsou žijícím dědictvím Země a předávají moudrost práce s životní silou. Vnímají se jako ochránci života a učili mě jak vědomě čistit a udržovat “vody života na Zemi” v rovnováze. Učila jsem se jak pracovat se “sexuální” energií v 9ti různých úrovních jak vnitřní praxí tak v páru.” Monika
Tel.: 731173818

Akce Monika Michaelová

Máte dobré zkušenosti s akcemi Monika Michaelová? Podělte se!