Katka Zachová

Jsem terapeutka, která s vámi bude pracovat komplexně, na obou základních rovinách - tedy jak s myslí, tak i s tělem. Můj hlavní přístup je konstelační, při své individuální práci používám však i jiné techniky (např. dechu, meditace apod.), což mi umožňuje přesně cílit na záměr, se kterým za mnou přijdete. Zároveň mohu být díky různým používaným metodám v tomto cílení co nejefektivnější, neboť každý z nás má jiné preference a potřeby, a u každého z nás funguje nejlépe trošku jiný přístup. Do mojí expertizy tedy patří i poznat, jaký postup nás společně dovede co nejúspěšněji k cíli, a ten následně aplikovat.
Pomohu vám s nejrůznějšími trablemi: v partnerství, v rodině, v práci, ve vašem podnikání, se zdravotními obtížemi.
Můžeme pracovat jak přímo "terapeuticky", tak i třeba "jen" na koučovací či konzultační bázi, pokud by na někoho byl ten terapeutický přístup příliš náročný.

Akce Katka Zachová

Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Katka Zachová Praha
Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Renata Knittelová a Katka Zachová Praha
Katka Zachová Praha

Individuální konzultace Katka Zachová

Katka Zachová - konstelace, terapie, konzultace, koučink

"Toho, kdo chce, osud vede. Toho, kdo nechce, táhne." Tohle moto mě provází v mém osobním i pracovním životě a hezky shrnuje můj přístup. Život mě naučil nechat se vést a nyní v tom pomáhám já vám. Na…
 Cena za hodinu: od 500 Kč — do 1 900 Kč
Poslední aktualizace: 27.2.2024