Pátek
10
září

Aktivní tvorba reality, kvantování, plnění přání / Zákony Matrixu a překonání jeho hranic

Tomáš Michal, Michaela Adamová, Martina Magdalena Húsková
Prožitkový kurz, kde odhalíme tajemství Aktivní tvorby reality na mnoha úrovních: od té nejzákladnější až po ty, které se dotýkají podstaty našich životů. https://www.umenivedomehobyti.cz/kurzy/aktivni-tvorba-reality-praha/

Byli jsme formování tak, abychom věřili, že vnější svět je skutečnější, než vnitřní svět. Kvantová fyzika naopak dokazuje, že to, co se děje uvnitř nás, utváří naši vnější realitu.

Přiblížíme si jednotlivé techniky, metody a způsoby aktivní tvorby reality a kvantování. Pustíme se až k hranicím „Matrixu“ a možná i dál, za hranice struktury naší mysli a omezení, které nám často neumožňují využít tvůrčí schopnosti, které přirozeně máme a nad nimiž často sami můžeme žasnout.

Naučíme se a procvičíme techniky vědomé tvorby reality, které nám umožní změnit život ve všech oblastech:
Silvova metoda – jednoduchá základní technika, skvělá pro uklidnění, naladění, léčení běžných nemocí a uchopení základních principů tvorby reality.

Kvantrická dynamika – vstupní brána k vnitřnímu bohatství, která nás učí, jak nebýt v rezistenci s tím, co život přirozeně nabízí. Jak si neblokovat jeho dary.

Základy kvantování – záměrné tvoření reality v kvantovém poli. Často opomíjená, ale zásadní souvislost mezi naším vědomím, schopností vnímat skutečnost a jejím spolutvořením.

Základní kompas v nás aneb Brána ke štěstí – nejdelší cesta v životě bývá ta mezi myslí a srdcem. Tato technika nám umožní rozpoznat, které tužby vychází z naší podstaty a které jsou iluzorním světem mysli. V praktickém životě nám pomáhá jít s proudem našeho vlastního štěstí a ne proti němu.

Jak si správně přát – metoda, která je funkční, velmi účinná a současně zcela jasná a zvládne ji každý. Na poměr účinnost ku náročnosti je jedna z nejlepších.

Pocitová kvantová vlna aneb jak „mluvit“ stejným jazykem, jako „Matrix“.

Aktivní vs. plynoucí tvorba reality. Dvě různé věci, nebo v důsledku to samé?

Metody vyšší KvanTrické dynamiky – jeden z nejfunkčnějších postupů aktivní tvorby reality.

Naše „svobodná vůle“ – poodhalíme roušku tajemství, co skutečně můžeme v životě změnit, kam až sahají hranice Matrixu a … … co nás čeká za jeho branou. Tento přístup zařazuji do plynoucí tvorby reality: přijímání – plynutí v proudu života.

Energetické léčení (na úrovni fyzické, emoční i mentální):
Základní energetické léčení.
Strukturované energetické léčení.
Vědomé energetické léčení.

Odevzdání se. Dávné umění probuzených lidí. Bytí. Život JE láskyplný a krásný.

Tvoje vědomí ovlivňuje Tvoji budoucnost. Začni žít život jaký chceš. Všechno je možné!

https://www.umenivedomehobyti.cz/kurzy/aktivni-tvorba-reality-praha/

Vybrané akce:

28.9.2021
Státní svátek
A centrum o.s.
Datum není stanovené
UNIKÁTNÍ VIBRAČNÍ LADĚNÍ CHANTEN 12
Výstavní 169/20, Praha 11
30.9.2021 – 22.1.2023, 1 rok 3 měsíce 23 dnů
EKOZAHRADY 2022 - 12 měsíční online kurz
https://kurzy.ekozahrady.online
7. – 10.10.2021, 3 dny
"BÝT ŽENOU JE ÚŽASNE"
Bílý Mrak
9. – 24.10.2021, 16 dnů
Základní kurz Shiatsu - víkendový workshop
Dojo sei aikido Praha 2
9.10.2021, 7 hodin, 10:00 – 17:00
Rodinné konstelace - podzimní zklidnění
Rybalka
Cena: 1 170 Kč
Lektor: Tomáš Michal, Michaela Adamová, Martina Magdalena Húsková
Místo konání:
Sál Valkýra, Křižíkova 67, 186 00 Praha Karlín
Sál Valkýra, Křižíkova 67, 186 00 Praha Karlín
Pořadatel:
Moje jméno je Tomáš Michal, mým darem je propojovat různá učení a tvořit techniky, které pomáhají lidem žít šťastný, svobodný a vědomý život... život v souladu s přáním jejich duše. Kurzy, které pořádám, jsou intenzivní, prožitkové a způsobí ve Vašem životě trvalou změnu. Umění vědomého bytí je velm…

Kontakt: Tomáš Michal
Tel.: +420 777 053 177
Další způsob kontaktu: www.umenivedomehobyti.cz