Břetislav Bátěk

Břetislav Bátěk svůj život zasvětil sebepoznání, celostnímu léčení, meditacím a sdílení svých zkušeností s ostatními. Má velký dar probouzet radost, uvědomění a vést lidi k vnitřní práci na sobě. Jeho milující srdce vidí v druhých potenciál, který pomáhá rozvinout do radostného života lásky a naplněných vztahů. Pracuje jako léčitel, vizionář a terapeut osobního růstu. Jeho energetická léčba na dálku má schopnost uzdravovat nejen naše těla, ale celé životy.
Jeho semináře jsou určeny všem zájemcům, kteří se chtějí vzdělávat a rozvíjet duševní a psychické schopnosti pro zkvalitnění a hojnost svého života. Vytváří podmínky jasněji vidět a rozumět své životní cestě a využít dosažené schopnosti k naplnění a radosti. Cílená témata seminářů, léčivé meditace, podporující harmonická hudba, psychická cvičení a osobní přístup vedou člověka k jed-notě těla, mysli a ducha. Umožňují dávat do souvislosti vědecké a spirituální pohledy a učí vytvářet svůj vlastní názor na život. Přijďte prožít léčivé okamžiky vnímání své celistvosti a krásy.

Tel.: 776112362

Akce Břetislav Bátěk

Břetislav Bátěk ~Online
Břetislav Bátěk ~Online
Břetislav Bátěk ~Online
Břetislav Bátěk ~Online

Níže uvedené akce proběhly v minulosti:

Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha

Máte dobré zkušenosti s akcemi Břetislav Bátěk ? Podělte se!