Bátěk Břetislav

Meditace s přednáškami a semináře vede Břetislav Bátěk, který svůj život zasvětil sebepoznání, celostnímu léčení, meditacím a sdílení svých zkušeností s ostatními. Má velký dar probouzet radost, uvědomění a vést lidi k vnitřní práci na sobě. Jeho milující srdce vidí v druhých potenciál, který pomáhá rozvinout do radostného života lásky a naplněných vztahů.
Semináře jsou určeny všem zájemcům, kteří se chtějí vzdělávat a roz¬víjet duševní a psychické schopnosti pro zkvalitnění a hojnost svého živo¬ta. Vytváří podmínky jasněji vidět a rozumět své životní cestě a využít dosažené schopnosti k naplnění a radosti. Cílená témata seminářů, léčivé meditace, podporující harmonická hudba, psychická cvičení a osobní přístup vedou člověka k jed-notě těla, mysli a ducha. Umožňují dávat do souvislosti vědecké a spi¬rituální pohledy a učí vytvářet svůj vlastní názor na život. Přijďte prožít léčivé okamžiky vnímání své celistvosti a krásy.

Tel.: 776112362

Akce Bátěk Břetislav

Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha
Břetislav Bátěk Praha

Máte dobré zkušenosti s akcemi Bátěk Břetislav? Podělte se!