Meditační centra

Přehled meditačních center nám pomohl sestavit kamarád Roman Žižlavský. Má bohatou osobní zkušenost s meditací a meditačními centry nejen v České republice. Hodně cestuje a proto je jeho pohled zvlášť cenný. Skvěle píše a na jeho články narazíte jak na online portálech, tak i v tištěných časopisech.
Když se vás blízký člověk zeptá kam jet meditovat či kde se meditaci může naučit, co byste mu poradili? Zamysleli jsme se i my a připravili pro vás přehled míst, kde to s meditací myslí vážně.

BUDDHISMUS

V první řadě bychom doporučili Centrum Lotus v samém srdci Prahy. Schází se zde k meditacím různé buddhistické skupiny, cvičí se zde jóga, tai či. Začátečník má možnost naučit se základům meditační praxe pod vedením některého ze zkušených učitelů, kteří centrum navštěvují. Pořádají se zde přednášky, pravidelné meditace i intenzivní meditační kurzy. Je zde také k dispozici knihovna se širokým výběrem duchovní literatury.
Přehled pravidelných meditací, cvičení, přednášek a kurzů naleznete zde: www.centrumlotus.cz
 

THÉRAVÁDA

S Centrem Lotus spolupracuje Arama Karuna Sevena, což je příbytek české buddhistické theravádové mnišky bhikkuni Vissudhi. Nachází se v Prostějově a zájemci se zde při dodržení pravidel komunity mohou zúčastnit meditací, kurzů a přednášek podle aktuálního programu. Je také možné domluvit si rozhovor s mniškou týkající se Dhammy (Nauky) a meditace. Potřebné informace naleznete na stránce: www.karunasevena.cz Obdobně jako ve všech ostatních centrech théravádového buddhismu se zde učí hlavně meditace vhledu – vipassana, popř. meditace klidu - samatha.

U našich východních sousedů v krásné slovenské přírodě je možno využít pro praxi théravádové centrum Javorie. Nachází se na středním Slovensku nedaleko Zvolena. Pořádají se zde intenzivní meditační kurzy vedené kvalitními učiteli. Zkušenější zájemce si může domluvit i tzv. samozásed, tedy vlastní individuální praxi. Veškeré potřebné informace naleznete na webu: www.javorie.com

Slovníček pojmů

Théraváda: nejstarší buddhistický směr, v překladu Učení starších. Někdy se také označuje jako Jižní buddhismus, protože je rozšířen hlavně v jihovýchodní Asii, tedy v Thajsku, Barmě, Kambodži, Laosu a na Srí Lance.
Je znám také pod názvem Hínajána, tedy Malů vůz, oproti Mahájáně, tedy Velků vůz, kterým sebe sama označuje buddhismus rozšířený v Číně, Japonsku, Korei, Vietnamu a dalších zemích a kam patří také zen. Tibetský buddhismus se zase nazývá Vadžrajána a je svými následovníky považován za jakýsi nejvyšší, nejlepší výhonek Buddhovy nauky. Tyto názvy pramení ovšem spíše z nepochopení a vzájemné řevnivosti buddhistických škol.
Bhikkuní: označení pro buddhistickou mnišku. Bhikku je pak mnich.

TIBETSKÝ BUDDHISMUS/VADŽRAJÁNA

Nyní se dostáváme k tibetskému buddhismu. Nejrozšířenější školou tohoto směru je u nás Buddhismus diamantové cesty (BDC), který má v ČR celou řadu meditačních center a skupin. Jejich přehled naleznete v níže uvedeném odkazu, kde můžete najít i kontakty a zjistit jaká mají pravidla fungování a kalendář akcí. Nelze ovšem nezmínit, že hlavní představitel této školy lama Ole Nydahl a pod jeho vlivem i někteří jeho následovníci, šíří xenofobní názory, které se neslučují s Buddhovou naukou.  Autor textu považuje za důležité tuto skutečnost zmínit. Toto upozornění se samozřejmě netýká samotné meditační praxe a linie tibetských učitelů.  Zde uvádíme odkaz na stránky BDC: bdc.cz/meditacni-centra

Praze zájemce nalezne tibetské meditační centrum s pravidelným programem setkávání a kurzů, které je zároveň nezávislé na tradičním rozdělení škol tibetského buddhismu. Deklaruje se být tedy jakousi spojnicí všech tibetských sekt a univerzálním pojetím nauky vhodné pro moderního člověka. Veškeré informace můžete nalézt na jejich stránkách: www.bodhipath.cz

Další z center vycházejících z tibetského buddhismu, které se zároveň nehlásí ke konkrétní škole, ale snaží se nauku a meditaci předávat v rámci univerzálního přístupu je v Praze hnutí Shambhala. Informace o jeho vizi, přístupu a pravidelných meditacích naleznete na stránkách: praha.shambhala.info

A jako poslední ze škol tibetského buddhismu si můžeme uvést Komunitu Dzogčhenu. Vychází z prastarého tibetského učení o prvotním stavu bytí, které je nám vlastní a k němuž se snaží každý praktikující dojít, respektive si ho v sobě uvědomit. Komunita spravuje několik meditačních center, včetně jednoho retreatového na Šumavě. Na webových stránkách nalezne zájemce o meditaci a nauku potřebné úvodní informace: www.dzogchen.cz

ZEN

Nyní bychom se podívali jaké možnosti k meditaci nabízí zen, tedy zenový buddhismus, známý svým důrazem na jednoduchou a relativně přísnou meditační praxi. Asi nejznámějším zástupcem tohoto směru je u nás korejská zenová škola Kwan Um. Provozuje meditační centrum ve Vrážném, kde se může zájemce zúčastnit kurzů, tzv. kjolče. Jejich data a další potřebné informace pro začátečníky je možné nalézt na stránce centra: vraznezen.org
Celkový přehled o centrech a možnostech meditačních ústraní této zenové školy pak najdete na stránce: www.kwanumzen.cz

Další ze zenových škol, které nabízí možnost seznámit se s meditační praxí, je pak škola zenového mistra Kaisena. Kromě kláštera ve Francii, kde se konají pravidelná ústraní, existuje i řada center a skupin u nás. Potřebné informace naleznete na stránce: www.zenkaisen.cz

HINDUISMUS

Buddhova nauka se svým důrazem na meditační praxi nabízí bezpochyby nejvíce možností pro zájemce o meditaci. Co se týče dalších spirituálních směrů, tam je situace odlišná. Například v rámci hinduismu hraje meditace také svou roli – různě velkou dle dané školy, ale v podstatě se vždy jedná jen o jednu z mnoha různorodých technik. Mezi ně patří hlavně cvičení určitého typu jógy, recitace manter, zpěv zbožných písní, tzv. bhadžanů, nesobecká práce zvaná karmajóga, silná oddanost učiteli – guruovi a další.  Pokud je člověku hinduistická filosofie blízká má možnost navštívit některé z jógových center zvaných ášramy. Ovšem nemůže čekat, že zde bude na meditaci kladen nějak speciálně velký důraz.

Největší ášram nejen u nás, ale také v celé střední Evropě, se nachází v areálu barokního zámku a přilehlého parku v jihomoravských Střílkách. Provozuje ho hnutí Jóga v denním životě. Potřebné informace o jejich aktivitách i programu v ášramu člověk nalezne na webové stránce: joga.cz

Na stránce www.jogadnes.cz/jogova-centra je možno nalézt seznam jógových center, ale znovu upozorňujeme, že u většiny jde hlavně o cvičení určitého druhu jógy a meditace zde není hlavní součástí daného systému.

KŘESŤANSTVÍ

Co se týká tradice u nás v podstatě domácí, tedy křesťanství, tak zde se pojem meditace užívá jen okrajově či je přebírán až v moderní době, kdy se praktikují tzv. křesťanské meditace či kombinace křesťanské a východní spirituality. Neznamená to, že by v křesťanství neexistovaly meditativní přístupy, jen jsou často označovány jinak: např. kontemplace, exercicie apod. Podobně jako v hinduismu i zde je podstatný aspekt víry a zbožnosti k danému objektu (Ježíš, Krišna, guru apod.) Pokud je tedy zájemce věřící či mu je daná spiritualita blízká, může využít různé možnosti seznámit se blíže s křesťanskou meditativní praxí. Toto nabízí např. společenství Scholé, které provozuje prostory v bývalé škole v Holostřevech na Tachovsku. Potřebné informace o jejich aktivitách naleznete na stránce: www.schole.cz

Tolik základní přehled pro zájemce o meditace v České Republice. Samozřejmě se nejedná o výčet úplný, ale měl by pokrýt zásadní směry, které u nás nabízí možnost zapojit se do meditační praxe. Je dobré také pamatovat na základní Buddhovu pravdu o pomíjivosti, změně. Vše vzniká a zaniká, stejně tak meditační centra. Proto je na místě dané informace vždy ověřit.
Další podstatnou otázkou také je, kdo meditaci učí. Je vhodné najít zkušeného a moudrého učitele. Zvláště v dnešní době, kdy např. kurzy populárního hnutí mindfulness, vycházejícího z buddhistické meditace vipassana, vyučují často lidé s minimální meditační praxí. A tento jev je bohužel častý ve všech sebepoznávacích oblastech.  V tomto ohledu je dobré dbát jak na svou intuici, tak na doporučení zkušenějších. Přejeme hodně zdaru, moudrosti a soucítění na vaší cestě!
 

Autor článku: Roman Žižlavský
Vystudoval psychosociální studia a teologii na UK. Dlouhodobě se věnuje sebepoznání, vedl kurzy meditací, pobýval v klášterech v Barmě a Thajsku, delší čas strávil v Indii, má za sebou 3,5 roku sebezkušenosti v Gestalt psychoterapeutickém výcviku.

Komentáře

Nishkam J.: RE: Meditační centra
Osho meditační centra: - shangrila.cz - sugama.cz
8.2.2020 08:11
Vasudha Fenclová: RE: Meditační centra
Jsou i centra, která nejsou propojená s žádným nábožens…
8.2.2020 12:33
Nishkam J.: RE: Meditační centra
Ktere napriklad? Jestli o nejakem konkretnim vite, prid…
8.2.2020 12:45
Kryštof Pohl: RE: Meditační centra
https://trimurti.cz/
18.2.2020 19:52
Nishkam J.: RE: Meditační centra
Děkujeme! Přidáme při další úpravě tohoto článku.
19.2.2020 08:00
Nishkam J.: RE: Meditační centra
https://www.ocir.cz/
29.6.2020 22:21

Tento článek je zařazen do kategorie Meditace a mindfulness.
Pro výpis všech článků pokračujte na hlavní stránku blogu.
Kromě článků na LetáčkuCZ najdete hlavně katalog kurzů, seminářů a akcí pro osobní růst různých pořadatelů v ČR (a zahraničí).

Vybrané akce

16.6.2024, 1 hodina, 14:45 – 15:45
Duchovní shromáždění SJZ
Brno, Kulturní středisko Omega, p.o. - sál Lidového domu
17.6.2024, 2 hodiny, 16:00 – 18:00
🌍✨ Objevte nový rozměr cestování! ✨🌍
Tereza Tremlová, Praha
17. – 24.6.2024, 7 dnů
PLNO - Slunovratový Soul retreat Ama & Perla duše
P. Pejchalová+Adel Nommo Černá, Madeira
17.6.2024, 1 hodina, 18:00 – 19:00
ONLINE, Přednáška Společenství Josefa Zezulky
Online
18.6.2024, 3 hodiny, 17:00 – 20:00
Lymfa tělesný proces- certifikovaný kurz Access Consciousness
Dagmar Jachková, Časoprostor, Výstavní 169/20
18.6.2024, 1 hodina, 18:00 – 19:00
🌍✨ Objevte nový rozměr cestování! ✨🌍
Tereza Tremlová, Karlovy Vary
19.6.2024, 3 hodiny, 17:00 – 20:00
Certifikovaný kurz TĚLESNÝ PROCES- LEGENDA EL DORADO
Dagmar Chanten, Časoprostor, Výstavní 169/20
11.7.2024, 2 hodiny, 18:00 – 20:30
Jin jóga & meditace s Katkou a Renatou
Duševna, Mánesova 811/8, Praha 2 - Vinohrady
» více